Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Informacja dla osób płacących podatki i opłaty na rzecz Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Wszelkie płatności, prosimy dokonywać na rachunki Gminy prowadzone w banku PKO BP S.A. o numerach:

- 88 1020 2629 0000 9302 0341 0107 - rachunek podstawowy,

- 84 1020 2629 0000 9102 0341 0180 - rachunek dla opłat za wywóz odpadów komunalnych,

- 03 1020 2629 0000 9802 0341 0131 - rachunek pomocniczy dla wpłat wadium, gwarancji i innych depozytów.

Płatności bez dodatkowych opłat można dokonywać również w kasie Urzędu Miasta oraz w Oddziale 1 Banku PKO BP S.A. przy ul. Rynek 8 w godzinach otwarcia tych jednostek.

Indywidualne numery rachunków dla podatników podatku od nieruchomości podane zostały w decyzjach podatkowych otrzymanych z Urzędu Miasta w roku 2018.

Rachunki bankowe gminy w banku Pekao S.A. zostały zlikwidowane z końcem roku 2016. Wpłaty dokonane na nie po tym terminie,  powinny zostać zwrócone przez bank na rachunek, z którego zostały realizowane.