UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

 Informacja dla osób płacących podatki i opłaty na rzecz Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 

Od dnia 1 lutego 2021 roku obsługę bankową Gminy Ostrowiec Świętokrzyski przejmuje Santander Bank Polska S.A.
Od tego dnia płatności należy dokonywać na poniższe rachunki:


05 1090 2040 0000 0001 4739 9220 - rachunek podstawowy,

18 1090 2040 0000 0001 4742 2945 - rachunek dla opłat za wywóz odpadów komunalnych,

61 1090 2040 0000 0001 4742 2947 - rachunek pomocniczy dla wpłat wadium, gwarancji i innych depozytów.

 

 

Do dnia 31 maja 2021 roku funkcjonowały będą nadal rachunki Gminy prowadzone w banku PKO BP S.A. o numerach:


88 1020 2629 0000 9302 0341 0107 - rachunek podstawowy,

84 1020 2629 0000 9102 0341 0180 - rachunek dla opłat za wywóz odpadów komunalnych,

03 1020 2629 0000 9802 0341 0131 - rachunek pomocniczy dla wpłat wadium, gwarancji i innych depozytów.
oraz indywidualne rachunki kont podatników, w tym banku.

 

Po tym terminie rachunki te zostaną ostatecznie zamknięte.