Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

OGŁOSZENIE

Komisja Inwentaryzacyjna Mienia Komunalnego

Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

na podstawie art. 17, ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm./

podaje do wiadomości,

że w pokoju 209 Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Głogowskiego 3/5 wyłożone zostały spisy inwentaryzacyjne komunalizowanego mienia państwowego, obejmujące nieruchomości położone w Ostrowcu Świętokrzyskim - szczegółowo opisane w kartach inwentaryzacyjnych o numerach 3125 - 3126.

Z ustaleniami zawartymi w spisach można zapoznawać się oraz składać wnioski w okresie od 30.01.2019 r. do 28.02.2019 r. w godzinach 8.00 -14.00, codziennie z wyjątkiem sobót i dni świątecznych.

 

                                                                           Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej

                                                                         Wiceprezydent Miasta

                                                                       Ostrowca Świętokrzyskiego

                                                  Piotr Dasios