UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Strefa czerwona w całym kraju - nowe zasady bezpieczeństwa od 24.10.2020 r.

 

Edukacja, kultura, sport

- nauka w klasach 4-8 szkół podstawowych w trybie zdalnym
- w godzinach 8.00 - 16.00 przemieszczanie się osób do 16 roku życia pod opieką dorosłego
- szkoły wyższe i ponadpodstawowe w trybie zdalnym
- wydarzenia sportowe bez udziału publiczności
- zawieszona działalność basenów, aquaparków, siłowni

Gospodarka

- zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia trwających turnusów
- lokale gastronomiczne i restauracje – zakaz działalności stacjonarnej (jedynie na wynos i dowóz)
- 5 osób na 1 kasę w placówkach handlowych do 100 mkw
- 1 osoba na 15 mkw w placówkach handlowych powyżej 100 mkw
- w transporcie publicznym zajętych 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich

Życie społeczne

- ograniczenie imprez, spotkań i zebrań oraz zgromadzeń publicznych do 5 osób spoza gospodarstwa domowego
- ograniczenie przemieszczania się osób 70+

Z wyłączeniem:
- wykonywania czynności zawodowych
- zaspokajania niezbędnych potrzeb życia codziennego
- sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnegopdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (334 KB)

Plakat informujący o sposobach zakażenia koronawirusem, pierwszych objawach i sposobach zapobiegania zakażeniu COVID-19  

Plakat informujmący o niezwłocznym powiadomieniu lekarza POZ w przypadku zaobserwowania u siebie objawów zakażenia koronawirusem

Plakat z informacją, jak zapobiegać zakażeniu koronawirusem

Plakat zawierający najważniejsze informacje o kwarantannie

Plakat z informacją skierowaną do seniorów o zachowanie wszelkich zasad ostrożności w czasie pandemii - "Seniorze! Żadbaj o siebie"

Plakat obrazujący i opisujący zasady bezpieczeństwa dla seniorów, jak uniknąć zakażenia

Plakat z informacjami o obowiązkowej 10-dniowej kwarantannie dla obcokrajowców, planujących podróż do Polski

Plakat o zasadach kwarantanny - na kogo jest nakładana - w związku z koronawirusem

grafika plakat

Apel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Chroń siebie i innych.
Stosuj zasadę #DDM - dezynfekcja, dystans, maseczki.

Strefa żółta. Nowe obostrzenia - maseczki w przestrzeni publicznej

Od soboty będą obowiązywały nowe obostrzenia.
W przypadku strefy żółtej największa zmiana dotyczy wprowadzenia obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Maseczki będą musieli nosić wszyscy przebywający na terenie miejscowości, zaklasyfikowanych do strefy żółtej.

Strefa żółta. Za brak maseczki grozi kara

Ministerstwo Zdrowia wspólnie z Komendą Główną Policji zapowiedziało zero tolerancji dla nieprzestrzegających zasad bezpieczeństwa – DDM (dezynfekcja, dystans, maseczki). Policjant może nałożyć na osobę, która nie ma maseczki w przestrzeni publicznej mandat, albo złożyć wniosek o ukaranie lub wniosek do inspekcji sanitarnej o wdrożenie postępowania administracyjnego. Wówczas należy się liczyć z karą sięgającą nawet 30 tys. zł.

Tylko osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający niepełnosprawność mogą być zwolnione z obowiązku noszenia maseczek w przestrzeni publicznej.

Strefa żółta - nowe obostrzenia 

 • Kongresy i targi: na jednego uczestnika musi przypadać nie mniej niż 2,5 m2 powierzchni, każdy z uczestników musi mieć maseczkę.
 • Wydarzenia sportowe – zajęte może być tylko 25% widowni, widzowie są zobowiązani zakrywać usta i nos.

 • Imprezy kulturalne – zajęte może być nie więcej niż 25% miejsc, przestrzeni uczestnicy muszą mieć maseczki.

 • Wesołe miasteczka i parki rozrywki – 1 osoba na 10 m2.

 • Gastronomia – 1 osoba na 4 m2.
 • Siłownie – 1 osoba na 7 m2.

 • Kina – 25% widowni może być zajęte.

 • Kościoły – zakrywanie ust i nosa. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

 • Wesela i inne uroczystości o charakterze rodzinnym – maksymalnie 75 osób. Wcześniej mogło być 100 osób.
  Te zmiany zaczną obowiązywać od 17 października 2020 roku.


 • Komunikacja publiczna – pasażerowie mogą zająć 100% miejsc siedzących lub 50% wszystkich miejsc.

 

PONIŻEJ PODAJEMY LINK DO ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2020r. W SPRAWIE USTANOWIENIA OKREŚLOLNYCH OGRANICZEŃ, NAKAZÓW I ZAKAZÓW W ZWIĄZKU WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII - WCHDOZI W ŻYCIE Z DNIEM 10 PAŹDZIERNIKA 2020r. (Dz.U. poz. 1758).

https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000175801.pdf

 

 

APEL

Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie edpidemii koronawirusa - pdf pobierz (122 KB)

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii) - pdf pobierz (140 KB)

Link do rządowego serwisu dot. koronawirusa:

https://www.gov.pl/web/koronawirus


Link do strony Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim:

http://psse.ostrowiec.pl/