Silny mróz

Data utworzenia 2021-01-16 13:30:02Ważne do 2021-01-18 09:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mrozachPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku, są obowiązani do złożenia
w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. pisemnego oświadczenia o wartości (brutto) sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w 2020 roku.

Przedmiotowe oświadczenia należy składać w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w Biurze Obsługi Interesanta, sala C, stanowisko nr 7. W tym miejscu znajdują się druki powyższych oświadczeń, które należy pobrać i wypełnić.

Druk oświadczenia można również pobrać z niniejszej strony internetowej w zakładce
Na skróty … Wirtualne Biuro – procedury załatwiania spraw – druki, formularze, przewodniki do pobrania / Kategoria sprawy: Działalność gospodarcza / Nazwa sprawy: Uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych / Załączniki: Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych/.

Jednocześnie przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku wniesienia stosownej opłaty, o której mowa w art. 111 ust. 5 lub ust. 6 w/w ustawy, za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (I raty) w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku.

 

W związku z tym, iż dzień 31 stycznia 2021 r. przypada w niedzielę informujemy, że złożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w 2020 roku lub dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w poniedziałek, czyli 1 lutego 2021 r., będą wniesione po upływie ustawowego terminu