Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

A- A A+
 

|    Szukaj    |    

|  

mini bip
 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego informuje, iż Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego podjęła w dniu 11 lutego 2021 r. Uchwałę Nr XLIII/22/2021 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Zapisy Uchwały XLIII/22/2021 zwalniają przedsiębiorców prowadzących lokale gastronomiczne z drugiej i trzeciej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Ponadto przedsiębiorcom, którzy  w  terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. wnieśli w całości opłatę należną za 2021 r. przyznano zwrot tej opłaty w części obejmującej drugą i trzecią ratę.

Przepisy te nie dotyczą opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy).

Zwolnienie przysługuje na podstawie złożonych dokumentów t.j:

1) Wniosek o udzielenie pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis związanej z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków.

2)  Wniosek o zwrot części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, dokonanej jednorazowo w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.

3) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków.

Termin składania wniosków upływa  31 maja 2021 r.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, jak również w Biurze Obsługi Interesanta  – stanowisko Nr 7.