UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na okres od 22 lutego 2016 roku do 14 marca 2016 roku został wywieszony wykaz w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu nr 151 (Obr.35, ark.3) o pow. 0,0255 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Cegielnianej, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, objętej księgą wieczystą nr KI1O/00061840/5.

Działka będzie podlegała zbyciu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – sala „A”, stanowisko 15 lub telefonicznie w Wydziale Mienia Komunalnego  - tel. 041 26 72 223.