UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

UWAGA ROLNICY!

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach informuje, że zgodnie z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie oraz porozumieniami zawartymi przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Słupi, pełniącą rolę Stacji Koordynującej PDO dla województwa świętokrzyskiego i Świętokrzyską Izbą Rolniczą oraz po zapoznaniu się z opinią Zespołu Wojewódzkiego PDOiR, Dyrektor COBORU SDOO podjął decyzję o utworzeniu listy zalecanych do uprawy odmian na obszarze naszego województwa (LZO) na rok 2016 dla odmian pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, pszenicy jarej, żyta ozimego, jęczmienia jarego, owsa, ziemniaka bardzo wczesnego, ziemniaka wczesnego, ziemniaka średniowczesnego i ziemniaka średniopóźnego i późnego.

LISTA ODMIAN ZALECANYCH DO UPRAWY W WOJ. ŚWIĘTOKZYSKIM NA 2016 R.

 

Pszenica ozima

1.ARKADIA

2. LINUS

3. NATULA

4. PATRAS

5. SAILOR

6. SKAGEN

7. KWS OZON

8. MULAN

9. PLATIN

10. MARKIZA

 

Pszenżyto ozime

1. ALGOSO

2. BOROWIK

3. BORWO

4. FREDRO

5. TOMKO

6. TORINO

7. TULUS

8. WIARUS

 

Żyto ozime

1. BRASETTO F1

2. DAŃK. AMBER

3. DAŃK. DIAMENT

4. DOMIR

5. STANKO

6. SU SATELLIT F1

7. SU SPEKTRUM F1

8. SU STAKATTO F1

 

Pszenica jara

1. BOMBONA

2. ARABELLA

3. IZERA

4. KANDELA

5. KWS TORRIDON

6. MANDARYNA

7. TYBALT

8. HARENDA

 

Jęczmień jary

1. BASIC

2. ELLA

3. FARIBA

4. IRON

5. NATASIA

6. OBEREK

7. SKALD

8. SOLDO

 

Owies

1. BINGO

2. BRETON

3. HARNAŚ

4. KOMFORT

5. KREZUS

6. MACZO

7. SIWEK

8. ZUCH

 

Ziemniak bardzo wczesny

1. ARIELLE

2. DENAR

3. LORD

4. VIVIANA

 

Ziemniak wczesny

1. BELLAROSA

2. GWIAZDA

3. OWACJA

4. VINETA

 

Ziemniak średniowczesny

1. FINEZJA

2. SATINA

3. TAJFUN

 

Ziemniak średniopóźny i późny

1. JELLY

2. MONDEO

 

Powyższe odmiany potwierdziły w ostatnich latach w doświadczeniach PDO dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa.