Opady marznące

Data utworzenia 2020-01-21 23:00:01Ważne do 2020-01-22 11:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach marznącychPrzejdź do całości

Informacja dla płatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na 2020 rok

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 21.03.2016r.

Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i 7, art. 30, art. 39 ust. 1, art. 40, art. 41 i art. 42 pkt 1 w związku z art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego...

Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 21.03.2016r.

OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska oraz torów bocznicy...

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 38 i art.85 ust.3 w związku z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.)

Prezydent Miasta Ostrowca...

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej.

 

Od 25 lutego 2016 r. zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej. Zgodnie z nimi:

1. Każdy rolnik zamierzajacy hodować świnie, nawet jedną sztukę, na własne potrzeby, musi...

KONKURS

 

„Piękna i Bezpieczna Zagroda-Przyjazna Środowisku”

            W roku bieżącym odbędzie się XVII edycja tego konkursu. Zgłoszenia do udziału w konkursie będą przyjmowane od dnia 1 do 15 czerwca 2016 roku.

          &nbsp...

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy unijnych. Konsultacje odbędą się 22 marca br. w godz. 10.00-14.00 w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, sala nr 003. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

UWAGA HODOWCY BYDŁA!

Inspekcja Weterynaryjna w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że na podstawie art. 16 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1482), wyznacza na dzień 25.03.2016 r. (piątek) monitoringowe badanie bydła w kierunku gruźlicy, brucelozy i enzootycznej...

Uwaga Rolnicy!

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Biuro Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim uprzejmie informuje, iż w dniu 14 marca 2016 r. o godzinie 10.00 w Sali szkoleń ARiMR ul. Focha 12, odbędzie się szkolenie z zakresu:

  • PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE 2016
  • PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020

Od 15 marca 2016...