Opady marznące

Data utworzenia 2020-01-21 23:00:01Ważne do 2020-01-22 11:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach marznącychPrzejdź do całości

Informacja dla płatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na 2020 rok

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 1 marca  2016 roku

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”.

Na podstawie art. 48 ust. 4 i art. 49 ustawy z dnia 3...

UWAGA ROLNICY!

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach informuje, że zgodnie z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie oraz porozumieniami zawartymi przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin...

Wydział Spraw Obywatelskich- informacja o planowanym zgromadzeniu

Stosownie do otrzymanego w dniu  19.02.2016r ,wniosku od Społecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, działając na podstawie art. 8 ust. 1  ustawy z dnia 24 lipca 2015r Prawo o zgromadzeniach ( Dz. U. 2015r. poz. 1485) , zawiadamiamy, że w...

UWAGA! W związku z uruchomieniem nowej strony internetowej, poprzednia strona ma od tego momentu adres archiwum.um.ostrowiec.pl.

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na okres od 22 lutego 2016 roku do 14 marca 2016 roku został wywieszony wykaz w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu nr 151 (Obr.35, ark.3) o pow. 0,0255 ha, położonej w...

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 16.02.2016r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.)

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 12.02.2016r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.)

Wydział Spraw Obywatelskich przypomina i informuje:

Dowód osobisty, który został zgłoszony jako utracony jest nieodwracalnie unieważniony w Rejestrze Dowodów Osobistych.
Każda informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także wykazu unieważnionych dowodów osobistych.

Zatem...