Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

    Ostrowiec Świętokrzyski 08.02.2016r.

    WPR.6220.13.2015.MW

   

O B W I E S Z C Z E N I E


    Działając na podstawie art. 38 i art.85 ust.3 w związku z art. 75 ust.1 pkt 4  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

Szanowni Państwo

Decyzje podatkowe w roku 2016 nie będą doręczane tak jak w latach ubiegłych przez pracowników Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim. Będą one Państwu doręczone przez operatora pocztowego InPost S.A. Planujemy rozesłanie do Państwa decyzji w drugiej połowie miesiąca lutego. Prosimy o dokonywanie przelewów z tytułu podatków...