UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2021r. poz. 247 z późn. zm.) w związku z art. 15zzzzzn ustawy z dnia 2 marca...

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021r. poz. 741 z późn. zm.) oraz z art. 10 § 1, art. 391 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 t.j.) w związku z art. 15zzzzzn ustawy z dnia 2 marca...

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach) o obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (II raty) w terminie do dnia 31 maja 2021 roku.

Jednocześnie przypominamy...

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną.

image Komunikat ARiMR (540 KB)

Więcej na stronie www.arimr.gov.pl oraz w placówkach terenowych Agencji.

 

W związku z dynamiczną sytuacją oraz z rosnącym zapotrzebowaniem na wykonywanie testów przeciw COVID-19, wydłużone zostały godziny pracy Punktów Diagnostyki Mobilnej COVID-19.

 

    Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
Busko-Zdrój

Róg Wschodnia
i oś. Sikorskiego

8.00 - 16.00

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego informuje, iż Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego podjęła w dniu 11 lutego 2021 r. Uchwałę Nr XLIII/22/2021 w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z  zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Zapisy Uchwały XLIII/22/2021 zwalniają...