UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

W trosce o bezpieczeństwo ważne jest, aby przypominać o istnieniu numeru alarmowego 112 i uświadamiać, kiedy i w jaki sposób z niego korzystać.

pdf Numer alarmowy 112 - ulotka (170 KB)

Koordynator gminny ds. transportu i szczepień przeciwko COVID-19: Andrzej Kaniewski
telefon: 41 2672111 (w godz. 7.00 - 15.00, od poniedziałku do piątku)
email: koordynator@um.ostrowiec.pl
Zarządzenie Nr V/43/2021 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 19.01.2021 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego ds. szczepień przeciwko...

 

 

Informujemy, że wpłat na rachunki bankowe Urzędu Miasta można dokonywać nieodpłatnie w każdej placówce Poczty Polskiej.

 

Informujemy, że 24 grudnia 2020 r. (czwartek - Wigilia) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Powyższy dzień jest wyznaczony jako dzień wolny od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 roku - tj. drugi dzień świąt Bożego Narodzenia

1.Cel konsultacji społecznych

Poznanie opinii mieszkańców miasta w przedmiocie zapisów zawartych w projekcie Strategii.

2.Termin konsultacji społecznych

Od 3 do 17 listopada 2020 r.

3.Tryb i zasady przeprowadzania konsultacji społecznych

Zgodnie z działem XI Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski konsultacje społeczne...

OBWIESZCZENIE
w sprawie konsultacji społecznych projektu ,,Strategii Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021-2030”


Na podstawie uchwały Nr XXV/152/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021 – 2027, zmienionej...

  KOMUNIKAT

   W związku, z obowiązującym stanem epidemii na terenie kraju oraz zwiększającą się liczbą zachorowań na COVID – 19, jak również nagminne łamanie zasad reżimu sanitarnego przez interesantów, Zakład Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, jako zarządca budynku użyteczności publicznej przy ul. Świętokrzyskiej 22, w...

Na podstawie art. 11a pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) informuje się, że w dniu 19 października 2020 roku został przedłożony Radzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego celem...

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Artur Pronobis