WYBORCO SPRAWDŹ GDZIE GŁOSUJESZ! - czytaj obwieszczenie 

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

W związku ze skróceniem czasu pracy oddziału banku PKO BP SA w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniach 24.12.2018r. i 31.12.2018r., kasy w Urzędzie Miasta będą czynne:

24.12.2018 r. 7:30 - 13:00
31.12.2018 r. 7:30 - 11:00 

Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2960. – dalej jako k.p.a.) art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na...

Terminarz ślubów cywilnych I kwartał 2019 roku,
w godzinach od 12:00 do 17:00, co pół godziny.

L.p.

Data:

1.

12 stycznia 2019 roku

2.

26 stycznia 2019 roku

3.

   9 lutego 2019 roku

4.

23 lutego 2019 roku

5.

   9 marca 2019...

 

Już od marca ostrowieccy uczniowie mogą liczyć na wsparcie w nauce języków obcych. Niemal w każdą sobotę, począwszy od 10 marca, w Galerii Fotografii odbywać się będą bezpłatne konsultacje z języków nauczanych w ostrowieckich placówkach. Nauczyciele udzielać będą bezpłatnej i doraźnej pomocy językowej uczniom...