Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Informacja dla osób płacących podatek od nieruchomości i opłatę za wywóz odpadów komunalnych tzw. „śmiecie"

W związku ze zbliżającym się końcem roku 2016 przypominamy, że rachunki Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego prowadzone przez Bank Pekao S.A. o numerach:

55 1240 1372 1111 0010 4648 7576

49 1240 1372 1111 0010 5020 6761

jak...

                       I N F O R M A C J A
   
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do...

Zarządzenie Nr IV/534/2016

Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia 12 października 2016r.

 

w sprawie wyboru ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym

 

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i...

Szanowni Państwo,

wszystkim, którzy nadesłali prace na nasz konkurs, serdecznie dziękujemy!

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że uległ zmanie termin ogłoszenia wyników konkursu. Z przyczyn od nas niezależnych, ogłoszenie wyników nastąpi 14 grudnia o godz. 9.00 w siedzibie Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul...

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz. 778 z późn. zm.) oraz z art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu...

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz. 778 z późn. zm.) oraz z art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu...

Szanowni Państwo,
w związku z utrzymującym się stale zjawiskiem kierowania do przedsiębiorców wpisanych do CEIDG – odpłatnych ofert, kierowanych przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do „CEIDG”, Ministerstwo Rozwoju informuje iż wpis i zmiana w CEIDG są BEZPŁATNE
.

Informujemy, że w związku z przerwą technologiczną Pływalnia Rawszczyzna jest nieczynna od 29 sierpnia do 11 września 2016 (włącznie).