Informacja dla płatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na 2020 rok

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (III raty) w terminie do dnia 30 września 2017 roku.

W związku z tym, iż 30 września 2017 r. przypada w sobotę...

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (II raty)
w terminie do dnia 31 maja 2017 roku.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 18 ust. 12a ustawy z dnia...

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przypomina producentom rolnym z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
o obowiązku zawierania umów ubezpieczenia upraw rolnych na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 2005 roku
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. 2016 poz. 792 z późn. zm.)