WYBORCO SPRAWDŹ GDZIE GŁOSUJESZ! - czytaj obwieszczenie 

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (II raty)
w terminie do dnia 31 maja 2017 roku.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 18 ust. 12a ustawy z dnia...

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przypomina producentom rolnym z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
o obowiązku zawierania umów ubezpieczenia upraw rolnych na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 2005 roku
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. 2016 poz. 792 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przypomina przedsiębiorcom wykonującym transport drogowy
w zakresie przewozu osób taksówką, że na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski obowiązuje uchwała Nr L/542/2006 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie miasta Ostrowca...

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzra­sta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a...

ZGROMADZENIA PUBLICZNE – NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O ZGROMADZENIACH

Wydział Spraw Obywatelskich informuje, iż z dniem 2 kwietnia 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach.

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób, w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych...