Upał

Data utworzenia 2019-06-25 11:30:05Ważne do 2019-06-26 19:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałachPrzejdź do całości

Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020 - 2023 - czytaj więcej

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, w szczególności właścicielom domów ogrzewanych piecami na paliwo stałe, olej opałowy i gaz ziemny o obowiązku czyszczenia przewodów kominowych i wentylacyjnych w ramach zapobiegania pożarom i zatruciom czadem.

Jednocześnie informujemy, iż w sprawach zagrożenia zdrowia i życia, w celu zapewnienia...

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego na usługi pocztowe w 2017r.

pdf Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego (335 KB)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 grudnia 2016 roku kasy Urzędu Miasta będą czynne w godzinach od 7.30 do 12.00

Informacja dla osób płacących podatek od nieruchomości i opłatę za wywóz odpadów komunalnych tzw. „śmiecie"

W związku ze zbliżającym się końcem roku 2016 przypominamy, że rachunki Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego prowadzone przez Bank Pekao S.A. o numerach:

55 1240 1372 1111 0010 4648 7576

49 1240 1372 1111 0010 5020 6761

jak...

                       I N F O R M A C J A
   
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do...

Zarządzenie Nr IV/534/2016

Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia 12 października 2016r.

 

w sprawie wyboru ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym

 

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i...

Szanowni Państwo,

wszystkim, którzy nadesłali prace na nasz konkurs, serdecznie dziękujemy!

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że uległ zmanie termin ogłoszenia wyników konkursu. Z przyczyn od nas niezależnych, ogłoszenie wyników nastąpi 14 grudnia o godz. 9.00 w siedzibie Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul...

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz. 778 z późn. zm.) oraz z art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu...