Informacja dla płatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na 2020 rok

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, w szczególności właścicielom domów ogrzewanych piecami na paliwo stałe, olej opałowy i gaz ziemny o obowiązku czyszczenia przewodów kominowych i wentylacyjnych w ramach zapobiegania pożarom i zatruciom czadem.

Jednocześnie informujemy, iż w sprawach zagrożenia zdrowia i życia, w celu zapewnienia...

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego na usługi pocztowe w 2017r.

pdf Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego (335 KB)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 grudnia 2016 roku kasy Urzędu Miasta będą czynne w godzinach od 7.30 do 12.00

Informacja dla osób płacących podatek od nieruchomości i opłatę za wywóz odpadów komunalnych tzw. „śmiecie"

W związku ze zbliżającym się końcem roku 2016 przypominamy, że rachunki Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego prowadzone przez Bank Pekao S.A. o numerach:

55 1240 1372 1111 0010 4648 7576

49 1240 1372 1111 0010 5020 6761

jak...

                       I N F O R M A C J A
   
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do...

Zarządzenie Nr IV/534/2016

Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia 12 października 2016r.

 

w sprawie wyboru ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym

 

Na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i...