Gwałtowny wzrost stanów wody

Data utworzenia 2021-05-17 11:48:00Ważne do 2021-05-18 14:00:00

świętokrzyskie, Zlewnia Pilicy, gwałtowne wzrosty stanów wodyPrzejdź do całości

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Nowe obostrzenia obowiązujące od 7 listopada 2020r.

      Edukacja, kultura, sport

  • klasy 1-3 w szkołach podstawowych - nauka zdalna od 9 listopada do 29 listopada
  • przedłużenie nauki zdalnej w klasach 4-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych do 29 listopada
  • szkoły wyższe i ponadpodstawowe w trybie zdalnym

Od 15 marca wszyscy wracający do Polski do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu muszą przejść obowiązkową dwutygodniową kwarantannę.

 

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce Ministerstwo Klimatu informuje, że od 14 marca 2020 r. uruchamia infolinię na wypadek wystąpienia trudności w dostępie do usług w zakresie odbioru i unieszkodliwiania odpadów medycznych. Odpowiednie informacje można uzyskać pod nr tel. (022) 36 92 817, (022) 797 876 619.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami Powiatowego Inspektora Sanitarnego

 

pdf KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SPRAWIE POTWIERDZONEGO PRZYPADKU KORONAWIRUSA (124 KB)  

document INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH (410 KB)

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu...

Na podstawie art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w 2019 roku, są obowiązani do złożenia
w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. pisemnego oświadczenia o wartości (brutto)

            Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U...

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje przedsiębiorców wykonujących transport drogowy osób taksówką, iż w związku z wejściem w życie Uchwały Nr XIV/56/2019 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zmianie...