Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

KONKURS

 

„Piękna i Bezpieczna Zagroda-Przyjazna Środowisku”

            W roku bieżącym odbędzie się XVII edycja tego konkursu. Zgłoszenia do udziału w konkursie będą przyjmowane od dnia 1 do 15 czerwca 2016 roku.

          &nbsp...

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy unijnych. Konsultacje odbędą się 22 marca br. w godz. 10.00-14.00 w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, sala nr 003. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

UWAGA HODOWCY BYDŁA!

Inspekcja Weterynaryjna w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że na podstawie art. 16 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1482), wyznacza na dzień 25.03.2016 r. (piątek) monitoringowe badanie bydła w kierunku gruźlicy, brucelozy i enzootycznej...

Uwaga Rolnicy!

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Biuro Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim uprzejmie informuje, iż w dniu 14 marca 2016 r. o godzinie 10.00 w Sali szkoleń ARiMR ul. Focha 12, odbędzie się szkolenie z zakresu:

  • PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE 2016
  • PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020

Od 15 marca 2016...

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 1 marca  2016 roku

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”.

Na podstawie art. 48 ust. 4 i art. 49 ustawy z dnia 3...

UWAGA ROLNICY!

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach informuje, że zgodnie z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie oraz porozumieniami zawartymi przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego, a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin...

Wydział Spraw Obywatelskich- informacja o planowanym zgromadzeniu

Stosownie do otrzymanego w dniu  19.02.2016r ,wniosku od Społecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, działając na podstawie art. 8 ust. 1  ustawy z dnia 24 lipca 2015r Prawo o zgromadzeniach ( Dz. U. 2015r. poz. 1485) , zawiadamiamy, że w...

UWAGA! W związku z uruchomieniem nowej strony internetowej, poprzednia strona ma od tego momentu adres archiwum.um.ostrowiec.pl.