Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 
A- A A+
        

|    Szukaj      |    

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

 

200.000 zł na zakup łóżek i sprzętu medycznego dla Oddziału Wewnętrznego I, 70.000 zł na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, oraz 30.000 zł na zakup środków ochrony indywidualnej przed czynnikami biologicznymi oraz środków dezynfekcyjnych – z takim wnioskiem pomoc dla Powiatu Ostrowieckiego, w formie...

Ostrowiec Świętokrzyski zdecydował się na wyjątkową pomoc dla wszystkich mieszkańców miasta. W czasie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, radni, na wniosek prezydenta, zdecydowali o obniżce ceny za wodę dla wszystkich mieszkańców posiadających wodomierze, oraz o przekazaniu dotacji celowej dla szpitala powiatowego w Ostrowcu...

Janusz Wojciech Kotasiak honorowym obywatelem Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Podczas Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta w dniu 30 marca 2020r. Radni podjęli uchwałę w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Uhonorowanie takim tytułem Pana Janusza Wojciecha Kotasiaka to wyraz szacunku, a zarazem najlepsza...

 

 

Program „Bezpiecznik Ostrowca Świętokrzyskiego” jest konkretną i unikatową formą wsparcia dla lokalnie działających firm i szerzej również dla wszystkich mieszkańców miasta. Ostrowiecki pakiet antykryzysowy precyzują następujące uchwały i zarządzenia.

 

1. Pomoc dla mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego – miasto dopłaci 1.9...

W związku z pandemią korona wirusa do 11 kwietnia br. włącznie w naszym kraju nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad...

Karma dla kotów dziko żyjących jest wydawana w normalnym trybie – społecznym opiekunom kotów. Osoby te zgłaszają się pojedynczo do bazy Zakładu Usług Miejskich po odbiór karmy w ilości zależnej od ilości kotów, którymi się opiekują. W obecnym czasie pandemii spowodowanej koronawirusem obserwujemy wysoką świadomość mieszkańców, którzy w...

Szanowni Państwo, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1981), kwalifikacja wojskowa na terenie kraju zostaje zakończona w dniu 13 marca 2020r.

Ww. decyzja jest...

 

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski oficjalnie przekazała przy ulicy Samsonowicza teren pod budowę, wyłonionym w przetargach, realizatorom zadania na „Zaprojektowanie i wybudowanie w ramach projektu pn. „Ekologiczny transport miejski w Ostrowcu Świętokrzyskim” bazy operatora transportu publicznego wraz z infrastrukturą techniczną

 

Własne rozpoczął się remont ulicy Siennieńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. To jeden z elementów zadania: „Remont dróg gminnych: ul. Siennieńskiej 302017T, ul. Okólnej 302235T oraz ul. Jana Głogowskiego 302004T w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Długość remontowanych odcinków obejmuje 0,867 km. Koszt...