Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej
UWAGA! Zmiana nazw ulic - czytaj więcej

 Treść
EDYCJA 2018

Dokumenty dot. zgłoszenia projektu w Budżecie Obywatelskim 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy zadania_word

Formularz zgłoszeniowy zadania_pdf

Lista popierających zadanie

Zgoda opiekuna prawnego

EDYCJE ARCHIWALNE{...

EDYCJA 2018

do dnia 9 lutego 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości informacji o kalendarzu czynności konsultacyjnych, obwodach konsultacyjnych, imionach i nazwiskach pełnomocników oraz ich siedzibach

12 lutego – 9 marca 2018 r. - prowadzenie konsultacji bieżących, przygotowywanie projektów zgłaszanych do Budżetu Obywatelskiego...

Nabór propozycji zadań publicznych
Nabór wniosków z propozycjami zadań publicznych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego ogłasza Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, podając do publicznej wiadomości termin naboru oraz informację o sposobie i miejscu zgłaszania wniosków.Propozyc...

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Wydział Planowania i Rozwoju, pok. 118
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. (41) 26-72-132
(41) 26-72-289
e-mail: bo@um.ostrowiec.pl

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA 2018 ROK I KOLEJNE LATA

  Regulamin Budżetu Obywatelskiego

  Regulamin Budżetu Obywatelskiego zmiany

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEG...

EDYCJA 2017 ROK

Zbiorcze zestawienie wyników BO 2017

EDYCJA 2016 ROK

zbiorcze zestawienie wyników

inwestycje_remonty (ranking)

kultura_sport (ranking)

 EDYCJA 2015 ROK

{slider Edycja 2015|closed}

Zbiorcz...