Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

Informacja dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych - zmiana w związku z telefonami

UWAGA !!! INTENSYWNE OPADY DESZCZU

 Treść

EDYCJA 2018

Dokumenty dot. zgłoszenia projektu w Budżecie Obywatelskim 2018 r.

document Formularz zgłoszeniowy zadania_word (51 KB)

pdf Formularz zgłoszeniowy zadania_pdf (188 KB)

document Lista popierających zadanie (63 KB)

document Zgoda opiekuna prawnego (37 KB)

EDYCJE ARCHIWALNE

{slider Edycja 2017|closed}

Poniżej prezentujemy wnioski, które zostały skierowane do konsultacji w ramach BO 2017...

EDYCJA 2018

do dnia 9 lutego 2018 r. - podanie do publicznej wiadomości informacji o kalendarzu czynności konsultacyjnych, obwodach konsultacyjnych, imionach i nazwiskach pełnomocników oraz ich siedzibach

12 lutego – 9 marca 2018 r. - prowadzenie konsultacji bieżących, przygotowywanie projektów zgłaszanych do Budżetu Obywatelskiego, składanie...

Nabór propozycji zadań publicznych

  1. Nabór wniosków z propozycjami zadań publicznych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego ogłasza Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, podając do publicznej wiadomości termin naboru oraz informację o sposobie i miejscu zgłaszania wniosków.
  2. Propozycje zadań do zrealizowania można zgłaszać przez...

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Wydział Planowania i Rozwoju, pok. 118
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. (41) 26-72-132
(41) 26-72-289
e-mail: bo@um.ostrowiec.pl

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA 2018 ROK I KOLEJNE LATA

  pdf Regulamin Budżetu Obywatelskiego (2.36 MB)

  pdf Regulamin Budżetu Obywatelskiego zmiany (843 KB)

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Budżet Obywatelski...

EDYCJA 2017 ROK

pdf Zbiorcze zestawienie wyników BO 2017 (376 KB)

EDYCJA 2016 ROK

pdf zbiorcze zestawienie wyników (185 KB)

pdf inwestycje_remonty (ranking) (72 KB)

pdf kultura_sport (ranking) (70 KB)

 

 EDYCJA 2015 ROK

{slider Edycja 2015|closed}

Zbiorcze zestawienie wyników głosowania nad Budżetem Obywatelskim na 2015 r.

pdf Zestawienie wyników konsultacji... (229 KB)