Termin wpłaty opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe - czytaj więcej

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

EDYCJA 2017 ROK

pdf Zbiorcze zestawienie wyników BO 2017 (376 KB)

EDYCJA 2016 ROK

pdf Zbiorcze zestawienie wyników (185 KB)

pdf Inwestycje remonty (ranking) (72 KB)

pdf Kultura sport (ranking) (70 KB)

 EDYCJA 2015 ROK