Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej
UWAGA! Zmiana nazw ulic - czytaj więcej

 Treść

EDYCJA 2018

Dokumenty dot. zgłoszenia projektu w Budżecie Obywatelskim 2018 r.

document Formularz zgłoszeniowy zadania_word (51 KB)

pdf Formularz zgłoszeniowy zadania_pdf (188 KB)

document Lista popierających zadanie (63 KB)

document Zgoda opiekuna prawnego (37 KB)

EDYCJE ARCHIWALNE

Edycja 2017

Poniżej prezentujemy wnioski, które zostały skierowane do konsultacji w ramach BO 2017. Głosowanie odbyło się w dniach 11-15 maja.

Zadania z zakresu infrastruktury:

pdf I.2.2017. Budowa parkingu w rejonie ul. Sikorskiego i Tęczowej (865 KB)

pdf I.3.2017. "Planeta Zabaw" budowa placu zabaw na osiedlu Kamienna (1.54 MB)

pdf I.4.2017. Wymiana lamp (opraw ulicznych) przy ul. Kochanowskiego (562 KB)

pdf I.6.2017. Dystrybutory z workami i pojemnikiem na psie odchody "Psi pakiet" (951 KB)

pdf I.7.2017. Remont murku parkingowego oraz położenie kostki brukowej przy bloku Polna 37 (881 KB)

pdf I.8.2017. Bezpieczne Osiedle - monitoring przestrzeni publicznej Osiedla Ogrody (760 KB)

pdf I.9.2017. Urządzenie Placu Siłowego w Parku Fabrycznym Osiedle "Hutnik" (880 KB)

pdf I.10.2017. Domki dla wolno żyjących kotów w mieście (2.21 MB)

pdf I.11,2017. Siłownie zewnętrzne na Osiedlu Kolonia Robotnicza i Piaski-Henryków (1.01 MB)

pdf I.12.2017. Budowa strefy rekreacji na Osiedlu Patronackim (744 KB)

pdf I.14.2017. Modernizacja i remont infrastruktury 9 Rodzinnych Ogrodów Działkowych (1.56 MB)

pdf I.15.2017. Budowa miejsc postojowych przy ZOZ-Szpitalu Powiatowym (1017 KB)

pdf I.16.2017. Budowa chodnika na skwerku osiedlowym (Koszary) (1.29 MB)

pdf I.17.2017. Po siąsiedzku. Kuźnia Relaksu i Ogród Sąsiedzki. Dwie przestrzenie wspólne (3.23 MB)

pdf I.18.2017. Młodzieżowe centra zabaw i rozrywki (823 KB)

pdf I.19.2017. Przystanek na czytanie (678 KB)

 

Zadania z zakresu kultury i sportu:

pdf K.1.2017. "Muzyczna ruletka" - koncert spośród losowo wybranych artystów... (1.52 MB)

pdf K.2.2017. Letni koncert piosenki aktorskiej - koncert spośród wybranych artystów... (1.62 MB)

pdf K.3.2017. Integracja społeczna mieszkańców Osiedla Ogrody (588 KB)

pdf K.4.2017. Dzień Osiedla z Gwiazdami (1.01 MB)

pdf K.5.2017. Podróż dookoła świata (1.20 MB)

pdf K.6.2017. III Ostrowiecki Turniej Judo dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (1.21 MB)

pdf K.7.2017. Razem Ostrowieccy Seniorzy (1008 KB)

pdf K.9.2017. "Video" na Osiedlu 25-lecia (koncert zespołu) (845 KB)

pdf K.10.2017. "Ostrowiec Świętokrzyski w starej prasie i fotografii" (1.39 MB)

 

Dokumenty dot. zgłoszenia projektu w Budżecie Obywatelskim 2017 r.

document Formularz zgłoszeniowy zadania_word (51 KB)

pdf Formularz zgłoszeniowy zadania_pdf (39 KB)

pdf Lista popierajacych zadanie (30 KB)

pdf Zgoda opiekuna prawnego (28 KB)

Edycja 2016

Zbiorcza informacja z wykonania zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego według stanu na koniec 2016r.

pdf Sprawozdanie za 2016r. (119 KB)

 

Wyniki

pdf Zbiorcze zestawienie wyników (185 KB)

pdf inwestycje_remonty (ranking) (72 KB)

pdf kultura_sport (ranking) (70 KB)

 

Lista zweryfikowanych wniosków, które zostaną skierowane pod głosowanie

pdf Lista zweryfikowanych wniosków (321 KB)

 

 ZADANIA INWESTYCYJNE I REMONTOWE

pdf 1 ZIR (1.90 MB) - Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. dr E. Dziewulskiego

pdf 3 ZIR (2.78 MB)  - PRÓG ZWALNIAJĄCY PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO 10 POMIĘDZY UL. KOPERNIKA I ODK

pdf 4 ZIR (1.79 MB) - Siłownie zewnętrzne na placach zabaw na Osiedlu Kolonia Robotnicza

pdf 5 ZIR (1.39 MB)  - Remont ul. Siennieńskiej na terenie osiedla Słoneczne w Ostrowcu Św.

pdf 6 ZIR (9.59 MB)  - OGRÓD WYPOCZYNKOWY DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA „KAMIENNA”

pdf 7 ZIR (1.68 MB)  - Przebudowa chodnika między blokami 35/6 a 36 na Osiedlu Ogrody

pdf 8 ZIR (3.21 MB)  - Samoobsługowa Stacja Naprawy Rowerów

pdf 9 ZIR (2.14 MB)  - Kompozycje kwiatowe przy bloku Polna 37

pdf 10 ZIR (3.93 MB)  - Remont fontanny w parku osiedlowym XXV-lecia

pdf 11 ZIR (3.87 MB)  - Rozbudowa placów zabaw zlokalizowanych za blokiem 13 ul. Radwana oraz os. Patronackie 12, 13, 14, 15

pdf 12 ZIR (1.50 MB)  - BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ OGRODZENIA PRZEDSZKOLA NR 15 W OSIEDLU OGRODY

pdf 13 ZIR (2.18 MB)  - BUDOWA PLACU ZABAW W PARKU FABRYCZNYM - OSIEDLE HUTNICZE

pdf 14 ZIR (2.49 MB)  - Modernizacja polegająca na dostosowaniu dwóch obiektów - Urzędu Miasta oraz siedziby koła Polskiego Związku Niewidomych do potrzeb osób starszych, niewidomych i niedowidzących

pdf 15 ZIR (1.33 MB)  - Zakup sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego w celu podniesienia sprawności fizycznej i komfortu życia mieszkańców Ostrowca Św.

pdf 16 ZIR (1.77 MB)  - „Siłownia pod chmurką” zlokalizowana na terenie ośrodka Gutwin

pdf 17 ZIR (2.64 MB)  - Centrum Edukacji i Rozwoju Artystycznego dla Dzieci i Młodzieży

pdf 18 ZIR (8.00 MB)  - „Od dzieciaka do starszaka” - modernizacja placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej na boisku szkolnym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w dzielnicy Denków oraz przy Szkole Podstawowej w Dzielnicy Koszary

pdf 19 ZIR (1.15 MB)  - Remont elewacji zewnętrznej Publicznego Przedszkola Nr 5 przy ul. Jasnej 4 w Ostrowcu Św.

pdf 20 ZIR (5.43 MB) - STREFA REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW ZESTAW PROFESJONALNYCH URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO ĆWICZEŃ NA ŚWIEŻYM POWIETRZU (DLA DOROSŁYCH, MŁODZIEŻY ORAZ DZIECI) NA OSIEDLU STAWKI

pdf 21 ZIR (5.15 MB)  - WIN WIN dla małych i dużych - rozbudowa infrastruktury tenisowej przy PG 1 oraz utworzenie strefy rekreacyjnej dla najmłodszych mieszkańców osiedla Pułanki

pdf 22 ZIR (8.43 MB)  - „KUŹNIA RELAKSU - RODZINNY SKWER WYPOCZYNKOWY” 2016

pdf 23 ZIR (1.07 MB)  - PLAC ZABAW DLA KAŻDEGO - DLA MAŁEGO I DUŻEGO

pdf 24 ZIR (4.03 MB)  - Siłownia plenerowa na boisku sportowym przy ulicy Władysława Sikorskiego - Osiedle Rosochy

pdf 25 ZIR (2.46 MB)  - Budowa drogi rowerowej wokół Stawu w Częstocicach

pdf 26 ZIR (1.59 MB)  - Remont obiektu amfiteatru na ośrodku rekreacyjnym Gutwin

 

ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY I SPORTU

  pdf 1 ZKS (1.06 MB)  - „Miasto, to ludzie” - almanach postaci kreujących krajobraz kultury w Ostrowcu

  pdf 2 ZKS (2.19 MB)  - TROCHĘ WIOSNY JESIENIĄ - KULTURA DLA SENIORA

  pdf 3 ZKS (2.69 MB)  - Letni koncert piosenki aktorskiej - Jacek Bończyk, Artur Gotz, Beata Banasik, Evgen Malinovski

  pdf 4 ZKS (1.83 MB)  - "Aleja małych artystów"

  pdf 5 ZKS (1.49 MB)  - TRANCE "ON" FESTIVAL

  pdf 6 ZKS (3.28 MB)  - WIDOWISKO SŁOWNO MUZYCZNE "ORZEŁ BIAŁY" z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski

  pdf 7 ZKS (2.24 MB)  - Pomagamy niesłyszącym mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego

  pdf 8 ZKS (2.01 MB)  - Konkurs Dziennikarski „Zwyczajny - Niezwyczajny Człowiek z Ostrowca”

  pdf 9 ZKS (1.33 MB)  - Seans Nocy Letniej - sierpniowe kino plenerowe

  pdf 10 ZKS (1.68 MB)  - I TY ZOSTANIESZ SENIOREM

  pdf 11 ZKS (1.86 MB)  - Ludzie niezwykli dla Ostrowca Świętokrzyskiego w rysunkach Tadeusza Kurka

  pdf 12 ZKS (3.10 MB)  - „OSTROWIECKIE KINO POD GWIAZDAMI”

  pdf 13 ZKS (1.80 MB)  - „Seniorzy dla Kultury”

 
Lista złożonych wniosków

pdf Lista złożonych wniosków (333 KB)

 

Formularz zgłoszeniowy - propozycja zadania do realizacji

  pdf Formularz zgłoszeniowy zadania_pdf (39 KB)

  document Formularz zgłoszeniowy zadania_doc (51 KB)

 

Lista mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego popierających propozycję zadania 

  pdf Lista popierających zadanie_pdf (30 KB)

  document Lista popierających zadanie_doc (63 KB)


Zgoda opiekuna prawnego na zgłoszenie przez osobę małoletnią zadania / na poparcie zadania

pdf Zgoda opiekuna prawnego_pdf (28 KB)

document Zgoda opiekuna prawnego_doc (37 KB)

 

 Ogłoszenie w sprawie terminu naboru oraz sposobi i miejsca zgłaszania wniosków

pdf Ogłoszenie ws terminu naboru oraz sposobu i miejsca zgłaszania wniosków (56 KB)

 

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

  pdf Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych (74 KB)

 

Regulamin Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok i lata kolejne

pdf Regulamin Budżetu Obywatelskiego (2.36 MB)