Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Szanowni Państwo,

Zakończyła się weryfikacja formalna złożonych propozycji zadań publicznych do realizacji w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku. Z 23 złożonych wniosków 20 zostało ocenione pozytywnie i skierowane pod głosowani

Poniżej znajduje się pełna lista wniosków zweryfikowanych pozytywie skierowanych do...

Szanowni Państwo,

8 lutego upłynął termin naboru wniosków z propozycjami zadań publicznych do realizacji w 2019 roku w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego. Ostatecznie złożono 23 wnioski, w tym 14 dotyczących inwestycji i remontów oraz 9 z zakresu zadań pozostałych. Łączna wartość złożonych przez Państwa...

LIST PREZYDENTA

Drodzy Ostrowczanie!

Zaangażowanie Państwa w sprawy lokalne, kształtowanie najbliższego otoczenia, a także współdecydowanie o kierunkach rozwoju naszego miasta  to cel, jaki przyświeca kolejnym edycjom Budżetu Obywatelskiego. Od kilku lat mają Państwo możliwość wyboru inwestycji lub działań, które są realizowane w ramach...