Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

LIST PREZYDENTA

Drodzy Ostrowczanie!

Zaangażowanie Państwa w sprawy lokalne, kształtowanie najbliższego otoczenia, a także współdecydowanie o kierunkach rozwoju naszego miasta  to cel, jaki przyświeca kolejnym edycjom Budżetu Obywatelskiego. Od kilku lat mają Państwo możliwość wyboru inwestycji lub działań, które są realizowane w ramach...