Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

Informacja dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych - zmiana w związku z telefonami

Uwaga oblodzenie !!!

- czytaj więcej...
 Treść

Szanowni Państwo,

9 marca upłynął termin naboru wniosków z propozycjami zadań publicznych do realizacji w 2018 roku w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego. Ostatecznie złożono 23 wnioski, w tym 18 dotyczących inwestycji i remontów oraz 5 z zakresu zadań pozostałych. Łączna wartość złożonych przez Państwa propozycji opiewa na kwotę 2.256.547,04 zł, z czego 1.983.017,04 zł na projekty inwestycyjne i remontowe, a 273.530 zł na pozostałe projekty. Dziękujemy!

Obecnie, zgodnie z zapisami Regulaminu Budżetu Obywatelskiego, projekty podlegają weryfikacji. Ostateczna lista projektów, które zostaną poddane konsultacjom społecznym, zostanie zamieszczona na stronie do 23 kwietnia br.

Poniżej, zamieściliśmy pełną listę złożonych wniosków.

pdf Lista wniosków po naborze (131 KB)