Silny deszcz z burzami

Data utworzenia 2020-09-26 07:00:01Ważne do 2020-09-27 10:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczu z burzamiPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

LIST PREZYDENTA

Drodzy Ostrowczanie!

Zaangażowanie Państwa w sprawy lokalne, kształtowanie najbliższego otoczenia, a także współdecydowanie o kierunkach rozwoju naszego miasta  to cel, jaki przyświeca kolejnym edycjom Budżetu Obywatelskiego. Od kilku lat mają Państwo możliwość wyboru inwestycji lub działań, które są realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. W tym czasie z Państwa inicjatywy zmodernizowaliśmy lub wybudowaliśmy place zabaw, powstały centra rekreacji czy siłownie zewnętrzne, zorganizowaliśmy zajęcia taneczne, wystawy, koncerty.

Każdy z nas, niewielkim nakładem pracy, może dołożyć przysłowiową cegiełkę do zmiany wizerunku miasta i zwiększenia atrakcyjności  otoczenia, w którym mieszka. Udział w poprzednich głosowaniach ponad 10 tys. ostrowczan pokazuje rosnącą świadomość tego, że mamy wpływ na to, co się dzieje w Ostrowcu Świętokrzyskim, a to napawa optymizmem i jest dobrą wróżbą na przyszłość. 

Aby Państwa projekt został poddany pod głosowanie, wystarczy do 8 lutego złożyć podpisany, przez co najmniej 20 osób, formularz zgłoszeniowy opisujący konkretne zadanie i sposób jego wykonania. Propozycje przedsięwzięć mogą dotyczyć inwestycji, remontów oraz innych pomysłów z zakresu kultury, sportu, aktywizacji społecznej, itp. Po zebraniu wszystkich wniosków i ocenie ich kompletności, w dniach od 3 do 6 kwietnia, odbędzie się głosowanie. O wyborze do realizacji danego zadania zdecyduje ilość oddanych głosów.

Szanowni Państwo!

Od 18 stycznia do 6 kwietnia mają Państwo okazję decydować o kierunkach rozwoju Ostrowca Świętokrzyskiego. Liczę, że dzięki dobrym pomysłom i ciekawym inicjatywom nasze miasto po raz kolejny wzbogaci się o nową infrastrukturę i niezapomniane wydarzenia artystyczne. Serdecznie zachęcam do składania wniosków! 

 

                                                                                                                                         Z wyrazami szacunku

                                                                                                                                         Prezydent Miasta

                                                                                                                                         Ostrowca Świętokrzyskiego

                                                                                                                                         Jarosław Górczyński

 

[wnioski do pobrania]