UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Szanowni Państwo,

8 lutego upłynął termin naboru wniosków z propozycjami zadań publicznych do realizacji w 2019 roku w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego. Ostatecznie złożono 23 wnioski, w tym 14 dotyczących inwestycji i remontów oraz 9 z zakresu zadań pozostałych. Łączna wartość złożonych przez Państwa propozycji opiewa na kwotę 1.743.200,81 zł, z czego 1.498.520,81 zł na projekty inwestycyjne i remontowe, a 244.700,00 zł na pozostałe projekty. Dziękujemy!

Obecnie, zgodnie z zapisami Regulaminu Budżetu Obywatelskiego, projekty podlegają weryfikacji. Ostateczna lista projektów, które zostaną poddane konsultacjom społecznym, zostanie zamieszczona na stronie do marca br.

Poniżej, zamieściliśmy pełną listę złożonych wniosków.

 

pdf LISTA WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W TRAKCIE NABORU PROPOZYCJI ZADAŃ (282 KB)