Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej
UWAGA! Zmiana nazw ulic - czytaj więcej

 Treść

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

ul. J. Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. +48 41 26 72 100, 26 72 104-108
fax +48 41 26 72 110
e-mail: um@um.ostrowiec.pl

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ul. F. Focha 12
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. +48 41 265 61 50

Centrum Aktywności Obywatelskiej

ul. H. Sienkiewicza 70
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. +48 41 200 30 14

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

ul. A. Kilińskiego 12A
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.+48 41 247 52 28
fax +48 41 266 04 28

Komenda Powiatowa Policji

Aleja 3-go Maja 9
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. +48 41 267 12 00
tel. alarmowy: 997
fax: +48 41 267 12 03
e-mail: rzecznik.ostrowiec@ki.policja.gov.pl
nr telefonu (wiadomości SMS): 723 192 073
e-mail: dyżurny.ostrowiec@ki.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

ul. dr A. Wardyńskiego 32
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. +48 41 248 94 35
fax. +48 41 248 94 61
kppsp@straz.ostrowiec.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Świętokrzyska 22
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
GSM: 726 001 246
tel. +48 41 249 94 08
tel/fax +48 41 248 01 27
e-mail: pcprostrowiec@onet.pl
www.pcpr.ostrowiec.info

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

ul. Iłżecka 37
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
telefon/fax: +48 41 247 60 02
adres e-mail: pinb@tos.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

ul. Smolna 3
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. +48 41 247 96 95
faks: +48 41 247 96 97
adres e-mail: psse.ostrowiec@pis.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy

Aleja 3-go Maja 36
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Infolinia dla klientów urzędów pracy: 19524*
+48 41 265 42 08
+48 41 265 42 09
+48 41 265 44 57
+48 41 242 11 79
e-mail: kios@praca.gov.pl

Prokuratura Rejonowa

ul. dr A. Wardyńskiego 15c
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. +48 41 267 14 00
fax +48 41 267 14 30

Sąd Rejonowy

ul. T. Kościuszki 1
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.+48 41 262 82 41
fax +48 41 262 82 41
administracja@ostrowiec.sr.gov.pl

Punkt Obsługi Interesanta
tel. +48 41 262 82 41 wew. 194, 195, 196
poi@ostrowiec.sr.gov.pl

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Iłżecka 37
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. +48 41 247 66 10, 247 63 55
fax +48 41 247 69 65
e-mail: starostwo@powiat.ostrowiecki.eu

www.powiat.ostrowiecki.eu

Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności

(Organizacja Pożytku Publicznego)
Aleja 3-go Maja 73
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel./fax: +48 41 265 11 22
e-mail: bz.ostrowiec@bankizywnosci.pl

Urząd Skarbowy

ul. Polna 11
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. +48 41 266 06 14
fax +48 41 263 38 08

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat

ul. J. Rosłońskiego 4
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. +48 41 266 52 11

kontakt z ZUS za pośrednictwem COT:
(22) 560 16 00
z telefonów stacjonarnych i komórkowych
(stawka zgodnie z umową z operatorem sieci)

Podlega pod ZUS Oddział w Kielcach
ul. Piotrkowska 27
25-510 Kielce

ul. Kolberga 2a
25-620 Kielce