Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020 - 2023 - czytaj więcej

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski na rok szkolny 2019/2020.

 Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego: od 22 lutego do 28 lutego 2019 r.

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin                                   w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin                                 w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 1 marca 2019 r.

do 28 marca 2019 r.

od 31 maja 2019 r.

do 14 czerwca 2019 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz wykonanie przez komisję czynności, o których mowa w art. 157 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 roku – Prawo oświatowe.

od 4 kwietnia 2019 r.

do 5 kwietnia 2019 r.

od 17 czerwca 2019 r.

do 19 czerwca 2019 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

9 kwietnia 2019 r.

24 czerwca 2019 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia.

10 kwietnia 2019 r.

do 16 kwietnia 2019 r.

od 25 czerwca 2019 r.

do 28 czerwca 2019 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

19 kwietnia 2019 r.

4 lipca 2019 r.

 

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria określają uchwały Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego:

-   pdf UCHWAŁA NR XLII/18/2017 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO (72 KB)  z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określania kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

-   document WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA do Przedszkola Publicznego/oddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrowcu Świętokrzyskim na rok szkolny 2019/2020. (93 KB)