Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020 - 2023 - czytaj więcej

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.

 

 

 

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

18 lutego – 22 marca 2019 roku

13 maja - 16 sierpnia 2019 roku

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym czynności, o których mowa w §10 Rozporządzenia MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

Do 28 marca 2019 roku

21 sierpnia 2019 roku

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

29 marca 2019 roku

22 sierpnia 2019 roku

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

1 – 12 kwietnia 2019 roku

23 sierpnia -
27 sierpnia 2019 roku

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

16 kwietnia 2019 roku

29 sierpnia 2019 roku

 

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria określają uchwały Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego:

-   pdf UCHWAŁA NR XLII/19/2017 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO (71 KB)  z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określania kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

WNIOSKI

- document ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM NA ROK SZKOLNY 2019/2020 dla uczniów z obwodu szkoły (22 KB)

-   document WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM NA ROK SZKOLNY 2019/2020 dla kandydatów spoza obwodu szkoły (64 KB)