Wezbranie stany ostrzegawcze (Wisła)

Data utworzenia 2021-02-26 12:53:00Ważne do 2021-03-01 12:00:00

Od 26/27.02 do 28.02 na Wiśle spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody, w Zawichoście powyżej stanu ostrzegawczego.Przejdź do całości

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 

Ostrowiecki Klub Dyskusyjny / Chatterers’ Club
otwiera swoje podwoje w Ostrowieckim Browarze Kultury

         

            Rosnące znaczenie uczenia się języków obcych wiąże się bezpośrednio z gwałtownymi zmianami zachodzącymi w społeczeństwie, gospodarce, kulturze czy środowisku. Znajomość co najmniej jednego języka obcego i umiejętność jego używania zapewnia integrację społeczną, jak również, a może przede wszystkim, rozszerza możliwości na rynku pracy. Bez wątpienia są to aspekty, na które nauczyciele pragną kłaść ogromy nacisk. Jednakże, jak wskazują wyniki badań, wykształcenie u uczniów świadomych działań językowych, tak niezbędne dla ich motywacji i podejmowania ryzyka komunikacyjnego sprzyjającego rozwojowi sprawności mówienia, jest niezwykle trudne i uczący się wciąż często wycofują się z komunikacji. Bliższa analiza strategii komunikacyjnych wśród naszych uczniów pozwala na postawienie tezy, iż większość z nich stosuje strategię redukcji, polegającą na unikaniu komunikacji w obawie przed popełnieniem błędu i ośmieszeniem się w grupie rówieśniczej. Intencje komunikacyjne zanikają.

            Wychodząc naprzeciw zaobserwowanemu zjawisku, Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim zaprasza wszystkich uczniów ostrowieckich szkół do udziału w bezpłatnych zajęciach rozwijających grupę strategii, które pozwalają uczniowi
na podejmowanie ryzyka komunikacyjnego i czerpanie satysfakcji z interakcji w języku obcym. Są to strategie, które prowadzą do poszerzania wiedzy i umiejętności językowych, a nawet niekiedy do rozwijania samej umiejętności uczenia się. Zajęcia mają formę Klubu Dyskusyjnego, działającego jako sekcja MCK.

 

Spotkania odbywać się będą w każdy czwartek godz. 18.30 w sali konferencyjnej MCK mieszczącej się w Ostrowieckim Browarze Kultury.