Burze z gradem

Data utworzenia 2021-08-01 00:30:02Ważne do 2021-08-02 03:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie trzeciego stopnia o burzach z grademPrzejdź do całości

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej prowadzi zajęcia dla dzieci i ich rodzin w ramach „Programu wzmacniania rodziny 10-14”. Nasza szkoła jest jedną z czterech placówek na terenie województwa świętokrzyskiego, które mają uprawnienia i realizują zajęcia w oparciu o ten program.

„Program Wzmacniania Rodziny 10-14” to międzynarodowy projekt rekomendowany przez KBPN, PARPA i Ośrodek Rozwoju Edukacji, który uzyskał pozycję programu „Dobre praktyki”.


Oferta skierowana jest w szczególności do rodzin, w których rodzice :

 • czują, że trudno jest im się porozumieć ze swoim dzieckiem,
 • nie mają pomysłów na to, jak wyegzekwować obowiązki od swojego dziecka,
 • czują się bezradni wobec swojego dziecka.


Natomiast dzieci:

 • mają problem z obowiązkami szkolnymi, zachowaniem w domu,
 • łatwo ulegają presji rówieśniczej,
 • podejmują pierwsze próby palenia papierosów, picia alkoholu czy innych zachowań ryzykownych.

Ale również:

 • do rodzin, które chcą zacieśnić więzi ze swoimi dziećmi, poczuć to, co czują ich dzieci, aby móc je bardziej wspierać w trudnych dla nich sytuacjach.


Program przybiera formę warsztatów dla rodziców i ich dzieci w wieku 10-14 lat.
Spotkania odbywają się raz w tygodniu przez 7 tygodni i trwają 2 godziny.
Głównym celem warsztatów jest:

 1. wzmocnienie więzi rodzinnych i poprawa komunikacji między jej członkami,
 2. podniesienie poziomu umiejętności wychowawczych rodziców w zakresie okazywania miłości, bycia konsekwentnym i umiejętności stawiania granic,
 3. doskonalenie umiejętności życiowych dzieci – wyznaczanie celów i sposoby ich osiągania, radzenie sobie ze stresem, brakiem asertywności, doskonalenie empatii wobec rodziców
  i innych członków rodziny.


Zapewniamy spotkania w kameralnej grupie kilku rodzin, ciepłą i przyjazną atmosferę oraz współpracę z psychologiem, psychoterapeutą i psychoprofilaktykiem z dużym doświadczeniem
w pracy z rodzinami.

Dzięki udziałowi w Programie Wzmacniania Rodziny (Strenghtening Families Programme, SFP10-14) rodzice rozwijają zdolności wychowawcze pomagające w sprawowaniu kontroli przez rodziców oraz udoskonalają umiejętności interpersonalne i indywidualne wśród nastolatków.

Program jest przeznaczony dla wszystkich rodziców i dzieci, a materiały edukacyjne są opracowane w taki sposób, że mogą z nich korzystać osoby o bardzo zróżnicowanym poziomie wykształcenia.
W SFP10-14 na szeroką skalę wykorzystywane są materiały video, obrazujące zachowania pro-społeczne. Dzięki temu Program jest odpowiedni dla rodzin z różnorodnych środowisk kulturowych.

Wyniki badań ewaluacyjnych SFP10-14 prowadzone w Stanie Iowa w Stanach Zjednoczonych, udowodniły jego skuteczność w przeciwdziałaniu używaniu i nadużywaniu alkoholu.

W Polsce proces adaptacji programu SFP 10-14 został zlecony Fundacji MARATON. Organizacja posiada wyłączność na przeprowadzanie szkoleń i wydawanie stosownych zaświadczeń uprawniających do prowadzenia zajęć. Stosowne kursy i szkolenia odbyło trzech nauczycieli z PSP 4, którzy uzyskali zaświadczenia i rekomendacje do prowadzenia zajęć w oparciu o Program Wzmacniania Rodziny 10-14.