Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

W roku szkolnym 2018/2019 wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.

Rządowy program pomocy uczniom w 2018 roku – „WYPRAWKA SZKOLNA”

Zgodnie z Rządowym...

     W szkołach prowadzonych prze Gminę Ostrowiec Świętokrzyski w roku szkolnym 2017/2018 bedą wypłacane uczniom, którzy spełnią określone kryteria, stypendia o charakterze motywacyjnym w wysokości 200 zł jeden raz w semestrze.Aby otrzymać te forme pomocy, uczeń szkoły podstwowej powinien uzyskać w danym semestrze średnią ocen...

W roku szkolnym 2017/2018 wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.

Zakres pomocy

Pomocą obejmie się uczniów:

1) słabowidzących,
2) niesłyszących,
3)