Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2020 - 2023 - czytaj więcej

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

W roku szkolnym 2018/2019 wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.

Rządowy program pomocy uczniom w 2018 roku – „WYPRAWKA SZKOLNA”

Zgodnie z Rządowym...

     W szkołach prowadzonych prze Gminę Ostrowiec Świętokrzyski w roku szkolnym 2017/2018 bedą wypłacane uczniom, którzy spełnią określone kryteria, stypendia o charakterze motywacyjnym w wysokości 200 zł jeden raz w semestrze.Aby otrzymać te forme pomocy, uczeń szkoły podstwowej powinien uzyskać w danym semestrze średnią ocen...

W roku szkolnym 2017/2018 wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.

Zakres pomocy

Pomocą obejmie się uczniów:

1) słabowidzących,
2) niesłyszących,
3)

Zasady korzystania z Rządowego Programu Wyprawka Szkolna określa uchwała Nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r.  oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r.  w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 

Zgodnie z art 90 g ustawy o systemie oświaty szkoła może  udzielać stypendium wysokie osiągnięcia w nauce lub osiągnięcia sportowe uczniom w klas IV-VI szkół podstawowych i uczniom  klas I-III  w gimnazjach. W pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016  Prezydent Miasta podjął decyzję o przekazaniu środków finansowych...

 

Zasady korzystania z rządowego programu określa uchwała nr 80/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy...