UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

W roku szkolnym 2018/2019 wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.

Rządowy program pomocy uczniom w 2018 roku – „WYPRAWKA SZKOLNA”

Zgodnie z Rządowym...

     W szkołach prowadzonych prze Gminę Ostrowiec Świętokrzyski w roku szkolnym 2017/2018 bedą wypłacane uczniom, którzy spełnią określone kryteria, stypendia o charakterze motywacyjnym w wysokości 200 zł jeden raz w semestrze.Aby otrzymać te forme pomocy, uczeń szkoły podstwowej powinien uzyskać w danym semestrze średnią ocen...

W roku szkolnym 2017/2018 wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.

Zakres pomocy

Pomocą obejmie się uczniów:

1) słabowidzących,
2) niesłyszących,
3)