Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
Zgodnie z art 90 g ustawy o systemie oświaty szkoła może  udzielać stypendium wysokie osiągnięcia w nauce lub osiągnięcia sportowe uczniom w klas IV-VI szkół podstawowych i uczniom  klas I-III  w gimnazjach. W pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016  Prezydent Miasta podjął decyzję o przekazaniu środków finansowych, dzięki którym przyznano 188 stypendiów  motywacyjnych za bardzo dobre wyniki w nauce i 13 stypendiów sportowych w Publicznych Szkołach Podstawowych oraz  84 stypendia za wyniki w nauce i 15 stypendiów za wyniki w sporcie w Publicznych Gimnazjach . Wysokość jednego stypendium wynosiła 200 złotych. Łącznie na stypendia o charakterze motywacyjnym za I półrocze roku szkolnego 2015/2016 przeznaczono 60 000 złotych.