Gwałtowny wzrost stanów wody

Data utworzenia 2021-05-17 11:48:00Ważne do 2021-05-18 14:00:00

świętokrzyskie, Zlewnia Pilicy, gwałtowne wzrosty stanów wodyPrzejdź do całości

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
Miejskie Centrum Kultury i Galeria Fotografii MCK zapraszają do udziału w majowym internetowym konkursie fotograficznym"W stronę flagi" adresowanym do fotografów nieprofesjonalnych oraz młodych pasjonatów sztuki fotograficznej z powiatu ostrowieckiego. Zwycięzców konkursu wytypują internauci oceniający poszczególne prace, jakie będą publikowane na facebookowym profilu Galerii Fotografii MCK.
 
 

REGULAMIN INTERNETOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

"W STRONĘ FLAGI"

  1. Organizatorem konkursu jest Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim.

II. Cele konkursu:

1. rozwijanie wrażliwości artystycznej, kreatywności i wyobraźni,

2. inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii, a także propagowanie
sztuki fotografowania jako jednego ze środków komunikacji międzyludzkiej,

3. możliwość zaprezentowania swojej twórczości szerszemu gronu odbiorców,

4. rozpowszechnienie idei fotografowania jako aktywnej i bezpiecznej formy spędzania
wolnego czasu,

5. popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki,

6. rozwijanie umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania.

III. Uczestnicy konkursu: dzieci, młodzież i dorośli z powiatu ostrowieckiego.

IV. Warunki uczestnictwa:

1. konkurs adresowany jest do fotografików amatorów, czyli tych, którzy nie zajmują się fotografią zawodowo i mieszkają na terenie powiatu ostrowieckiego,

2. każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę,

3. prace powinny być wysłane na adres mailowy – galeria.mck@gmail.com,

a. plik powinien być podpisany tytułem pracy i nazwiskiem autora, mail z plikiem powinien zawierać imię i nazwisko, wiek oraz dane kontaktowe uczestnika bądź opiekuna prawnego,

b. nie wolno nadsyłać prac, które wcześniej były nagradzane w innych konkursach,

c. zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego regulaminu, przepisów RODO i oświadczeniem, że zgłoszone do konkursu fotografie zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie naruszają praw osób trzecich,

d. złożenie pracy przez uczestnika konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z organizacją konkursu, w tym umożliwienia uczestnikowi
udziału w konkursie i publikacji prac na stronie internetowej organizatora, wyłonienia zwycięzcy i odebrania nagrody, promocji konkursu i publikacji wizerunku uczestnika na stronie internetowej organizatora i portalach społecznościowych, na których organizator posiada konto,

e. jednocześnie przesłanie prac oznaczać będzie udzielenie organizatorowi zezwolenia na bezterminowe i nieodpłatne wykorzystanie fotografii na następujących polach eksploatacji – przygotowanie, wydruk i publiczne rozpowszechnianie przez organizatora informacji o konkursie i materiałów promocyjnych z wykorzystaniem zdjęć.

 

V. Terminy i rozstrzygnięcie konkursu:

1. termin przysyłania zdjęć: 1 - 7 maja 2021 r.,

2. prace zostaną udostępnione na profilu facebookowym Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim 10 maja 2021 r. o godz. 18.00,

3. o zwycięztwie zdecyduje największa ilość polubień pod konkretną pracą,

4. prace można będzie oceniać w dniach 10 – 14 maja 2021r. do godz. 18:00,

5. zwycięzca o wynikach zostanie powiadomiony za pośrednictwem Facebooka,

6. nagrodą w konkursie jest najnowsze wydawnictwo albumowe o Ostrowcu Świętokrzyskim.

VI. Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Galerii Fotografii Miejskiego Centrum Kulturyw Ostrowcu Świętokrzyskim, nr tel. 605 937 846, adres mailowy – galeria.mck@gmail.com

VII. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.