Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej
UWAGA! Zmiana nazw ulic - czytaj więcej

 Treść

Kolegiata św. Michała Archanioła

 

Kolegiata Św. Michała Archanioła z 1672 r.; przebudowana w latach 1924-38 wg projektu Stefana Szyllera w stylu neobarokowym; pozostałością pierwotnego kościoła są części murów prezbiterium i nawy głównej; na placu kościelnym pomniki powstańców styczniowych, żołnierzy Armii Krajowej, bł. ks. Jerzego Popiełuszki i obelisk Związku Strzeleckiego, przed kościołem pomnik św. Jana Pawła II

 

Zespół pałacowy w Częstocicach

Zespół pałacowy w Częstocicach (park i pałac) ul. Świętokrzyska 37; obecnie siedziba Muzeum Historyczno-Archeologicznego, budowany w latach 1887-1899  wg projektu Leonardo Marconiego dla hr. Zygmunta Wielopolskiego i jego żony Marii z Laskich Wielopolskiej

 

Dworek w Częstocicach

Dworek w Częstocicach przy ul. Świętokrzyskiej 40 (dawna leśniczówka z przeł. XVIII i XIX w.)

 

Pałacyk Mikusińskich

Pałacyk Mikusińskich (ul. Kuźnia 54) - dworek myśliwski z końca XIX w. zbudowany przez hr. Z. Wielopolskiego; było to miejsce rozpoczynania i kończenia polowań; w 1929 r. zakupiony przez  Józefa Mikusińskiego, nadleśniczego lasów ostrowieckich (pełnomocnika Wielopolskich), obecnie obiekt funkcjonuje jako hotel (Pałac Tarnowskich).

 

Zespół kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława Biskupa w Denkowie

Zespół kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława Biskupa w Denkowie z pocz. XVIII w. (kościół   murowany jednonawowy, dzwonnica z 1806 r., mur kościelny).

 

Kirkut

Kirkut – cmentarz żydowski założony w 1734 r., w części cmentarza utworzono lapidarium, w którym zgromadzono macewy pochodzące głównie z okresu międzywojennego; najstarsze z poł. XIX w.

 

Kaplica cmentarna rodziny Pietrzykowskich

Kaplica cmentarna rodziny Pietrzykowskich na parafialnym cmentarzu rzymskokatolickim (ul. Denkowska)

 

Figura św. Floriana z 1776 r.

Figura św. Floriana z 1776 r. ufundowana przez Franciszka i Reginę Szymańskich ( Plac św.  Floriana)

 

Układ urbanistyczny Śródmiescia

Układ urbanistyczny Śródmieścia, najstarsza część miasta; północna pierzeja Rynku tzw. Górna Połać- zachowane budynki pochodzące z trzeciej ćwierci XIX w. z sieniami  przejazdowymi

 

Dworek Żakowskich

Dworek Żakowskich (ul. Siennieńska 14)

 

Dworek Stanisława Leona Saskiego

Dworek Stanisława Leona Saskiego (ul. Siennieńska 47) – obecnie  Urząd Stanu Cywilnego

 

Kamienica dr Jana Głogowskiego

Kamienica dr Jana Głogowskiego (ul. Głogowskiego 5) z końca XIX w.; obecnie siedziba Urzędu Miasta

 

Zajazd Pocztowy

Zajazd Pocztowy (ul. Szeroka 3) - murowany parterowy budynek z sienią przejazdową z końca XVIII w.(uważany za najstarszy budynek w mieście)

 

Browar i Młyn Stanisława Saskiego z 1908 r.

Browar i Młyn Stanisława Saskiego z 1908 r. ( ul. Siennieńska, Polna i Wardyńskiego) – neorenesansowy młyn działał jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku, browar jest obecnie siedzibą Miejskiego Centrum Kultury i Biura Wystaw Artystycznych

 

Willa Morawieckich

Willa Morawieckich (ul. Wardyńskiego 28) z 1914 r. zaprojektowana przez inż. Władysława Hermanna , od 1988 r. siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej

 

Bank Pfeffera

Bank Pfeffera (Aleja 3 Maja 7) - budynek z końca XIX w. zbudowany w stylu eklektycznym wg projektu Stefana Szyllera ; obecnie siedziba Komendy Powiatowej Policji

 

Gmach Poczty Polskiej

Gmach Poczty Polskiej (Aleja 3 Maja 12) – budynek z lat 1925-27, zaprojektowany przez  inż. Witolda Minkiewicza; przez wiele lat najbardziej reprezentacyjny gmach miasta

 

Budynek Kasy Chorych z w 1931 r.

Budynek Kasy Chorych z 1931 r. przy ul. Focha 5 (obecnie siedziba Domu Ulgi w Cierpieniu im. św. Jana Pawła II)

 

Pałacyk Bolesława Rylla z 1910 r.

Pałacyk Bolesława Rylla z 1910 r. ( ul. Czysta 13)

 

Hotel Fabryczny z 1899 r.

Hotel Fabryczny z 1899 r. wybudowany w stylu mauretańskim (ul. Sandomierska 4)

 

Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego

Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego,  modrzewiowy  z 1932 r., wybudowany w stylu zakopiańskim wg projektu inż. Tadeusza Rekwirowicza

 

Kino "Etiuda"

Kino ,,Etiuda” (Aleja 3 Maja 6 ) - budynek z poł. XX w., budowany od 1937 r. pierwotnie jako  Dom Robotniczy częściowo ze składek pracowników ostrowieckiej huty, potem do 1998 roku Zakładowy Dom Kultury Huty Ostrowiec

 

Kamienica przy Alei 3 Maja 4

Kamienica przy Alei 3 Maja 4 z sienią przejazdową pośrodku; z lewej strony do 2014 r. mieściła się najstarsza w mieście apteka (w okresie międzywojennym własność Stanisława Paklezego)

 

Budynek po szkole powszechnej z lat dwudziestych XX wieku

Budynek po szkole powszechnej z lat dwudziestych XX wieku - ul. Sienkiewicza 70.

 

Gmach szkoly z 1929 r.

Gmach szkoły z 1929 r. - ul. Sienkiewicza 67; dawne seminarium nauczycielskie (obecnie LO nr 3 im. W. Broniewskiego).

 

Fińskie domki

Fińskie domki (ul. Kuźnia 32-38) – drewniane parterowe domy z poddaszem przywiezione

w 1953 r. z Ziem Zachodnich i tu zmontowane jako domy wielorodzinne

 

Elewator zbożowy

Elewator zbożowy – powstał przy ul. Sandomierskiej w latach 30. XX w., był wtedy największym  tego typu obiektem na terenie Polski.

 

Denków - układ urbanistyczny dawnego miasta z końca XVI w.

Denków - układ urbanistyczny dawnego miasta z końca XVI w.- rynek z przyległymi ulicami; figura św. Floriana z 1803 r.; budynek dawnego zajazdu ( Rynek 9);  murowana kaplica św. Jana Nepomucena (ul. Spółdzielcza 20); cmentarz parafialny założony w 1798 r. z klasycystyczną kaplicą Kotkowskich z pierwszej połowy XIX w.(spoczywają w niej m.in. dziadkowie Witolda Gombrowicza)

 

Kolonia Robotnicza - układ urbanistyczny osady domków jednorodzinnych z przełomu lat 20. i 30. XX w.

Kolonia Robotnicza - układ urbanistyczny osady domków jednorodzinnych z przełomu lat 20. i 30. XX w. przeznaczonych dla pracowników Zakładów Ostrowieckich, w ceremonii przekazania jej do użytku uczestniczył prezydent RP Ignacy Mościcki

 

Układ urbanistyczny Klimkiewiczowa

Układ urbanistyczny Klimkiewiczowa tj. dawnej osady przy zakładzie hutniczym zaprojektowanej i zbudowanej przez Antoniego Klimkiewicza w latach 1837-1839; przyłączonej do Ostrowca w 1924 r.; budynki mieszkalne – tzw. „dworki” przy ulicy Moniuszki z przełomu XIX i XX w.; przyfabryczne budynki mieszkalne przy ul. Traugutta, Świętokrzyskiej i Staszica z końca XIX w i z pocz. XX w.

 

Układ urbanistyczny osady "Cukrownia" w dzielnicy Częstocice

Układ urbanistyczny osady „Cukrownia” w dzielnicy Częstocice - zespół budynków administracyjno-mieszkalnych w tym pałac administratora cukrowni z końca XIX w., urzędnicze budynki mieszkalne przy ul. Świętokrzyskiej i robotnicze budynki mieszkalne przy ul. Osadowej z pocz. XX w.

 

Parki

Parki:

 

Park Miejski im. J. Piłsudskiego (Aleja 3 Maja) - z pocz. XX w. wg projektu Franciszka Szaniora (wewnątrz m.in. skatepark, boisko wielofunkcyjne, miasteczko ruchu, ścieżki rowerowe, wrotkowe i deskorolkowe, plac zabaw, siłownia, amfiteatr z widownią na tysiąc osób, staw z molo)

 

Park Fabryczny z 1923 r. przy ul. Traugutta

 

Park  Saletyński przy kościele NMP Saletyńskiej (osiedle Piaski)

 

Park 25 –lecia (na osiedlu z 1970 r. noszącym taką samą nazwę)

 

Park na Kirkucie z najstarszym w mieście 300-letnim dębem szypułkowym, któremu czytelnicy „Gazety Ostrowieckiej” uczestniczący w plebiscycie nadali imię „Jędruś”