Opady śniegu

Data utworzenia 2021-04-12 14:30:02Ważne do 2021-04-13 12:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach śnieguPrzejdź do całości

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Ostrowiecki Browar Kultury oficjalnie funkcjonuje od końca września 2019 roku w zrewitalizowanym budynku dawnego Browaru Saskich położonym przy ulicach Siennieńskiej, Polnej i A.Wardyńskiego. Swoje locum mają tam Miejskie Centrum Kultury i Galeria Fotografii MCK, Biuro Wystaw Artystycznych, Miejska Biblioteka Publiczna oraz kawiarnia artystyczna "Zmiana Klimatu".

29 lipca 2016 roku ówczesny marszałek województwa świętokrzyskiego, obecny europarlamentarzysta Adam Jarubas i prezydent Ostrowca Świetokrzyskiego Jarosław Górczyński podpisali umowę w sprawie dofinansowania projektu Ostrowieckiego Browaru Kultury. Kompleksowa modernizacja budynku ostrowieckiego browaru rozpoczęła się w lutym 2017 roku. Kosztowała ponad 21 mln złotych, z czego 16,9 mln zł pochodziło ze środków unijnych przekazanych miastu przez Urząd Marszałkowski z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wykonawcą inwestycji była firma MTM Budownictwo. 

obkopen

Adaptację kompleksu Browaru Saskich na centrum kulturalne rozpoczeto w 1984 roku. W marcu 1988 r. budynki Browaru Saskich przy ówczesnej ulicy Wawrzyńca Krześniaka (obecnie Siennieńska) stały się siedzibą przeniesionego tam z 11-piętra wieżowca na osiedlu Pułanki Miejskiego Centrum Kultury. Niedługo później dołączyło tam utworzone w 1995 roku Biuro Wystaw Artystycznych. Od początku 2017 do połowy 2019 roku, w czasie trwania prac budowlanych obydwie istytucje korzystały z tymczasowych siedzib w gmachu kina "Etiuda" przy Alei 3 Maja 6. Znaczną część kompleksu Ostrowieckiego Browaru Kultury zajmuje przeniesiona tam latem 2019 r.  z siedziby głównej przy ulicy Adama Wardyńskiego Miejska Biblioteka Publiczna. 

browarrr

 Historia Browaru Saskich 

Browar Saskich w Ostrowcu (zwanym wtedy Kieleckim bo Świętokrzyskim jest od 1937 roku) wybudowano w 1908 r. przy ówczesnej ulicy Siennieńskiej. Głównym akcjonariuszem był urodzony w Radomiu w 1886 r. Stanisław Leon Saski, syn właściciela radomskiego browaru - Juliusza Saskiego. Był także współwłaścicielem m.in. Towarzystwa Akcyjnego Witulin w Dołach Biskupich, cegielni i elektrowni Jadwigów przy obecnej ulicy Kilińskiego i Spółki Handlowej przy Alei 3 Maja. Sprawował szereg funkcji (prezes zarządu Spółdzielczego Banku Przemysłowo-Rolnego, prezes zarządu Kasy Spółdzielczej Wzajemna Pomoc, członek zarządu Spółdzielczego Banku Przemysłowców Ostrowieckich, współzałożyciel Ostrowieckiej Chrześcijańskiej Kasy Bezprocentowej oraz radny Rady Miejskiej i Sejmiku Powiatowego Opatowskiego).

Do 1918 r. tj. do śmierci ojca Stanisław Saski samodzielnie zarządzał ostrowieckim browarem. Później w wyniku podziału majątku Juliusza Saskiego współwłaścicielami przedsiębiorstwa obejmującego oprócz browaru także słodownię ,stolarnię, suszarnię i młyn parowy zostali Julian i Józef Sascy oraz Maria Cybulska. Firma funkcjonowała wtedy pod szyldem Browar Parowy Stanisław Saski i Spółka zatrudniając 25 robotników, dwie osoby personelu technicznego oraz czterech urzędników. Ostrowiecki browar wytwarzał rocznie około 50 tysięcy hektolitrów różnych napojów (głównie piwo jasne i ciemne) zaś młyn dawał 550 ton mąki. W czasie okupacji hitlerowskiej produkcję kontynuowano na potrzeby Niemców, którzy 30 września 1942 r. na ostrowieckim Rynku powiesili 56-letniego Stanisława Saskiego jako jednego z trzydziestu zakładników zatrzymanych po wysadzeniu mostu na Romanowie.

Po 1945 r. jeszcze przez rok browar i młyn były samodzielnie zarządzane przez prawowitych właścicieli, których interesy reprezentował Julian Saski (brat S. Saskiego). W lutym 1945 r. firma Browar Parowy, Słodownia i Młyn S. Saskiego, J. Saskiego i Spółki zatrudniała ponad stu pracowników. 11 kwietnia 1946 r. na mocy rozporządzenia Rady Ministrów został wpisany do wykazu przedsiębiorstw przechodzących na własność Skarbu Państwa za odszkodowaniem, choć rodzinne przedsiębiorstwo zatrudniało mniej niż 50 osób na jedną zmianę, a więc nie powinno być objęte nacjonalizacją.

1 lutego 1947 r. spadkobiercy Stanisława Saskiego wystąpili do sądu o reprywatyzację przedsiębiorstwa. Argumentowali, że zakład działał wprawdzie pod jednym kierownictwem, ale dzielił się na trzy samodzielne jednostki, a mianowicie na browar, fabrykę lemoniady
i młyn. Dane urzędowe stwierdzały natomiast, że młyn zatrudniał jedynie 16 pracowników,a jeszcze mniej pracowało przy produkcji lemoniady. Proces toczył się przed sądem w Warszawie. W czasie jego trwania w Ostrowcu Świętokrzyskim zawiązała się Spółdzielnia Pracy Wytrzymałość, której celem było przejęcie browaru, młyna i fabryki lemoniady, a następnie przekazanie ich na rzecz PSS Społem. Ostatecznie jednak zrezygnowano z tych zamiarów, aczkolwiek pod wpływem stanowiska załogi popartej przez ówczesne władze Ostrowca Świętokrzyskiego z przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej Wacławem Bielem na czele, w lipcu 1948 r. browar i młyn zostały przekazane państwu. Protokół zdawczo-odbiorczy ostatecznie zatwierdzono w 1952 r. Do 1951 r. znacjonalizowanym przedsiębiorstwem zarządzał Centralny Zarząd Państwowego Przemysłu Fermentacyjnego Oddział w Łodzi, a jego nazwę zmieniono na Browar Ostrowiec.

Od 1951 do 1957 roku zakład funkcjonował pod nazwą Ostrowieckie Zakłady Spożywcze Przemysłu Terenowego, a od 1957 do 1970 roku na etykietach piwa figurował napis Kieleckie Zakłady Piwowarskie-Browar Ostrowiec Świętokrzyski. W latach siedemdziesiątych XX wieku nastąpiła ostateczna likwidacja ostrowieckiego browaru. Zlokalizowano w nim magazyny Herbapolu. Od tego momentu rozpoczął się proces postępującej degradacji zabudowań kompleksu składającego się wtedy z ośmiu budynków. W jednym z nich radzieccy budowniczowie tzw. Nowego Zakładu Huty Ostrowiec urządzili swój klub funkcjonujący pod nazwą „ Kazaczok”. Pod koniec stanu wojennego, w 1984 r. rozpoczęto adaptację budynków browaru na centrum kulturalne, dzięki czemu w części kompleksu funkcjonują przeprowadzone tam w 1986 r Miejskie Centrum Kultury i utworzone w 1995 r. Biuro Wystaw Artystycznych. 21 marca 1992 r. podczas ceremonii uroczystego otwarcia MCK nieoficjalnie (bo bez stosownego aktu prawnego) nadano imię Stanisława Leona Saskiego. Od 1948 do 1998 r. jego spadkobiercy toczyli sądową batalię o cofnięcie krzywdzącej ich decyzji lub wypłacenie odszkodowania. Ostatecznie odzyskali swoją własność 15 grudnia 1998 r. W 2009 r. zakończył się trwający pięć lat proces przejmowania przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski udziałów od spadkobierców rodziny Saskich. Przeznaczono na to 6 milionów 700 tysięcy złotych.