UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Dyrektor: Piotr Węglewicz

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
27-400 Ostrowiec Św. ul. Świętokrzyska 11
tel. +48 41 263 69 31, fax +48 41 263 69 21
693696940
e-mail: biuro@mosir.ostrowiec.pl
http://www.mosir.ostrowiec.pl/