Oblodzenie

Data utworzenia 2020-11-29 11:00:03Ważne do 2020-11-30 10:30:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniuPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy jest podstawowym dokumentem planistycznym określającym misję i wizję przyszłości Gminy, wskazującym kierunki oraz cele rozwoju Gminy w różnych płaszczyznach życia społeczności lokalnej. Określone w Strategii zasady, cele oraz działania na rzecz rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, stanowią wytyczne dla organów i pracowników administracji Gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych podległych tej administracji lub związanych z nią w inny sposób obligujący prawnie, przy opracowywaniu wszelkich dokumentów planistycznych, w tym przede wszystkim uchwalanych przez Radę Miasta.

W dniu 6 listopada 2014r. Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwaliła zakutalizowaną Strategię Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Aktualizacja wynikała z konieczności określenia nowych kierunków rozwoju naszego samorządu w zgodzie z priorytetami Strategii Europa 2020, a także z dokumentami strategicznymi szczebla krajowego oraz regionalnego. Spójność z wymienionymi dokumentami umożliwi Gminie Ostrowiec Świętokrzyski pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych w postacji dotacji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej poprzez programy operacyjne na realizacje określonych w niej celów.

 Kontakt:

Wydział Planowania i Rozwoju

pok. 114, tel. (041) 27 72 225

wpr@um.ostrowiec.pl

 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 - 2020

pdf Sprawozdanie z monitorowania postępu w realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za rok 2019 (373 KB)

pdf Sprawozdanie z monitorowania postępu w realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za rok 2018 (570 KB)

pdf Sprawozdanie z monitorowania postępu w realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za rok 2017 (342 KB)

document Sprawozdanie z monitorowania postępu w realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za rok 2016 (40 KB)

pdf Sprawozdanie z monitorowania postępu w realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za rok 2015 (167 KB)

pdf Uchwała Nr LIII/127/2017 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 – 2020 (925 KB)

pdf Zmiany z 14 grudnia 2017r. do Uchwały (1.04 MB) pdf Nr XXXVI/88/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 – 2020 (902 KB)

pdf Uchwała Nr XXXVI/88/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 – 2020 (902 KB)

pdf Uchwała Nr LXIV/161/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia zakutalizowanej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (199 KB)

pdf Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2014 - 2020 - załącznik do uchwały Nr LXIV/161/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 6 listopada 2014r. (1.87 MB)

 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2008 - 2014

pdf Informacja o realizacji zadań wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za rok 2013 (88 KB)

pdf Ocena realizacji zadań wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2013r. (88 KB)

pdf Informacja o realizacji zadań wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za rok 2012 (297 KB)

pdf Ocena realizacji zadań wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2012r. (86 KB)

pdf Informacja o realizacji zadań wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za rok 2011 (517 KB)

pdf Ocena realizacji zadań wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2011r. (81 KB)

pdf Informacja o realizacji zadań wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za rok 2010 (229 KB)

pdf Ocena realizacji zadań wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2010r. (24 KB)

pdf Informacja o realizacji zadań wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za rok 2009 (218 KB)

pdf Ocena realizacji zadań wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2009r. (26 KB)

pdf Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2008 - 2014 wraz z uchwałą Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008r. w sprawie uchwalenia zakutalizowanej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (581 KB)

 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2004 - 2008

pdf Informacja o realizacji zadań wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za rok 2008 (212 KB)

pdf Ocena realizacji zadań wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2008r. (37 KB)

pdf Informacja o realizacji zadań wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za rok 2007 (186 KB)

pdf Ocena realizacji zadań wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2007r. (186 KB)

pdf Informacja o realizacji zadań wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za rok 2006 (179 KB)

pdf Uchwała Nr XXIV/282/2004 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 września 2004r. w sprawie uchwalenia zakutalizowanej Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (96 KB)

pdf Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2004 - 2008 - załącznik do uchwały Nr XXIV/282/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 września 2004r. (1.63 MB)

 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2000 - 2004

default Uchwała nr XXXI/502/2000 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ostrowca Świętokrzyskiego (10 KB)

default Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2000 - 2004 - załącznik do uchwały Nr XXXI/502/2000 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 listopada 2000r. (1017 KB)

default Uchwała nr XV/148/1999 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 9 lipca 1999r. w sprawie: opracowania programu zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski (9 KB)