UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Strategia Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021 – 2030 została przyjęta 12 grudnia 2020 r. jednogłośną uchwałą Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

  pdf Uchwała nr Xl/114/2020 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie przyję-cia Strategii Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021-2030 (22.81 MB)

Podjęcie wskazanej uchwały oznacza rozpoczęcie procedury wdrażania nowej strategii rozwoju miasta.

Skuteczne, terminowe i efektywne wdrażanie SRGOŚ 2021-2030 wymaga zaangażowania w ten proces zespołu osób, realizujących strategiczne czynności koncepcyjne, organizacyjne, koordynacyjne i ewaluacyjne.

Członkami zespołu są osoby, zajmujące określone w załączniku do wymienionego niżej zarządzenia stanowiska pracy (funkcje), w zależności od zakresu merytorycznego. Zespół strategiczny został powołany

  pdf Zarządzeniem Nr V/131/2021 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 12 marca 2021 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania Strategii Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021-2030 (149 KB)

Kolejnym krokiem w związku z wdrażaniem Strategii Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
na lata 2021 – 2030 jest przydzielenie zadań strategicznych do wydziałów i samodzielnych stanowisk
w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz do jednostek organizacyjnych, samorządowych instytucji kultury oraz spółek Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

  pdf Zarządzenie Nr V/234/2021 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie przydziału zadań strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2021 – 2030 (665 KB)

Wejście w życie przywołanych zarządzeń oznacza rozpoczęcie procedury wdrażania strategii oraz zainicjowanie prac Zespołu.