Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

A- A A+
 

|    Szukaj    |    

|  

mini bip
 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Szanowni Państwo!


Zaplanowanie działań rozwojowych jest kolejnym etapem opracowania Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Miasto zaprosiło do współudziału w nim wszystkich zainteresowanych przedstawicieli lokalnej społeczności.


Jak zbieraliśmy pomysły na działania?
Opublikowaliśmy informacje dotyczące zgłaszania pomysłów, w tym kartę pomysłu wraz z instrukcją jej wypełnienia. Kartę pomysłu można było również pobrać w mobilnych punktach podczas koncertów w Parku Miejskim oraz na dziedzińcu Ostrowieckiego Browaru Kultury, a także na Targowisku Miejskim. Zapewniliśmy wsparcie w jej wypełnieniu poprzez kontakt z pracownikami UM, którzy udzielali informacji związanych z naborem. Karty pomysłu można było przesłać drogą elektroniczną na adres opril@um.ostrowiec.pl, dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta lub jednego z punktów (Rawka Od Nowa ul. Mickiewicza 32, Miejska Biblioteka Publiczna ul. Siennieńska 54). Na propozycje czekaliśmy od 31 lipca do 13 sierpnia. W celu zachęcenia do zgłaszania pomysłów jak najszerszej grupy interesariuszy prowadziliśmy działania informacyjne za pośrednictwem strony www Urzędu Miasta, profilu miasta na portalu Facebook oraz mediów lokalnych. Kampanię informacyjną uzupełniły plakaty umieszczone na przystankach i słupach ogłoszeniowych na terenie miasta.


Jakie są rezultaty przeprowadzonego naboru?
W wyniku naboru do Urzędu Miasta wpłynęło 105 kart pomysłów. Ich wykaz zaprezentowano poniżej. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które zechciały podzielić się z nami swoimi propozycjami dotyczącymi tego, w jaki sposób rozwijać Ostrowiec Świętokrzyski. Zaproponowanych zostało wiele wartościowych inicjatyw, które traktujemy jako inspirację do dalszej pracy.


Jak dokonaliśmy wyboru pomysłów do dalszych prac?
Podstawowym warunkiem uznania pomysłu za cenny jest jego zgodność z celami, które realizują ścieżkę rozwoju miasta, opartą o ustalenia z debaty publicznej oraz o wnioski z diagnozy. Spójność tych ustaleń i rozwiązań, które wybierzemy do naszego wniosku o środki z funduszy norweskich, jest kluczowym warunkiem zgodności projektu z regulaminem konkursu, uzyskania wysokiej punktacji oraz przyznania naszemu miastu dofinansowania.
Zadania wybrane do realizacji podzielone zostaną na podstawowe, czyli takie, które będą możliwe do wykonania w ramach projektu oraz uzupełniające – możliwe do realizacji z wykorzystaniem innych źródeł finansowych.
W obszarze związanym z rozwojem gospodarczym (Miasto, w którym chcę pracować) będziemy programowali działania dotyczące zwiększenia atrakcyjności inwestowania w mieście, poprawiania oferty usług doradczych i sieciujących dla mieszkańców, którzy myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej i lokalnych firm oraz stymulowania lokalnych więzi gospodarczych (idea: kupuj lokalnie). Działania podstawowe i uzupełniające w obszarze GOSPODARKA wykorzystają przy tym szczególnie treści pomysłów nr 2, 62, 67, 99, 101, 102. Z kolei w obszarze PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ wśród działań podstawowych i uzupełniających wykorzystane zostaną m.in. karty nr 3, 13, 14, 16, 29, 56, 58, 95.
Nie wszystkie pomysły związane z rozwojem gospodarczym będą mogły być realizowane. Tematyka ta jest szczególnie wrażliwa z uwagi na niedopuszczalność finansowania pomocy publicznej w ramach przedsięwzięć, które mają być realizowane ze środków norweskich.
W obszarze związanym z jakością życia (Miasto, w którym chcę żyć) w ramach pomysłów podstawowych i uzupełniających skoncentrujemy się na inicjatywach z zakresu EDUKACJI (karty nr 96, 95, 81, 60, 58, 57, 56, 50, 10, 6, 3), MIESZKALNICTWA (działania przygotowawcze-strategia rozwoju mieszkalnictwa – inspiracją będą karty pomysłów nr 29, 53, 64, 68, 104), ŚRODOWISKA (przy wykorzystaniu m.in. treści pomysłów nr 38, 50, 51, 63, 73, 90, 97, 105), tworzenia ATRAKCYJNEJ PRZESTRZENI (inspiracją będą karty działań nr 27, 31, 63, 71, 79), DOSTĘPNOŚCI (m.in. karty pomysłów nr 21, 29, 44, 70, 75).
W obszarze związanym ze współdziałaniem i aktywnością lokalnej społeczności (Miasto, które chcę tworzyć) na listach pomysłów podstawowych i uzupełniających uwzględnione zostaną działania dotyczące komunikacji i dialogu różnych środowisk, w tym zagadnienia związane ze WSPÓŁPRACĄ organizacji pozarządowych (karty pomysłów nr 22, 24, 25), tworzeniem przestrzeni do aktywności mieszkańców (w tym młodzieży i seniorów) – wykorzystanie treści pomysłów nr 43, 60, 81, budowaniem tożsamości mieszkańców (karta nr 88) oraz współdziałaniem Miasta z jego użytkownikami (karta nr 98).
Spośród zgłoszonych pomysłów wyodrębnione zostały również działania, które dotyczą funkcjonowania lokalnej administracji. Zostaną one uwzględnione w Planie Rozwoju Instytucjonalnego (m.in. karty pomysłów nr 20, 39, 69, 89, 91).
Część pomysłodawców przedstawiło wartościowe inicjatywy, które jednak nie mogą być poddane dalszym pracom w tym projekcie. Niekiedy wykraczają one poza zaplanowaną ścieżkę rozwoju. W innych przypadkach ich realizację wyklucza regulamin konkursu lub kwestie własnościowe (np. dotyczą majątku prywatnego, a sam pomysłodawca nie jest ich właścicielem). Pomysły te traktujemy jednak jako ciekawe, włączamy je zatem do Ostrowieckiego Banku Inicjatyw i Pomysłów (OBIP). Wierzymy, że w przyszłości uda się je zrealizować.

Podsumowanie naboru pomysłów