Oblodzenie

Data utworzenia 2022-01-20 06:00:01Ważne do 2022-01-20 16:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniuPrzejdź do całości

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w otwartym naborze Partnera do wspólnej realizacji projektu partnerskiego, inicjowanego przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski pn.: „Ostrowiec Świętokrzyski – miasta OdNowa” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w określonym w naborze terminie złożone zostały następujące oferty:

1. Polski Związek Niewidomych – utworzenie świetlicy dla osób niepełnosprawnych w Centrum Aktywności Obywatelskiej.
2. Uniwersytet Trzeciego Wieku WSBiP – „Aktywni Razem” – międzypokoleniowy dialog na rzecz zwiększenia zaangażowania mieszkańców w życie miasta (debaty międzypokoleniowe, panele dyskusyjne, warsztaty przygotowujące do debat).
3. Fundacja Pomocna Dłoń – praktyczna nauka zawodu stolarz.
4. Powiat Ostrowiecki – rozbudowa wraz z przebudową budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego – poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych.
5. Powiat Ostrowiecki – opracowanie dokumentacji i budowa ścieżek rowerowych na drogach powiatowych.
6. Stowarzyszenie Ostrower – Rowerowy plan dla miasta (dokument zawierający m.in. koncepcję przebiegu ścieżek rowerowych). Wiedza (działania edukacyjno-promocyjne).
7. Polski Czerwony Krzyż – zajęcia dla dzieci w szkołach podstawowych rozwijające zainteresowania uczniów, szkolenia z zakresu kompetencji miękkich i rozwoju kreatywności, warsztaty dla nauczycieli, organizacja Pikniku Naukowego, udostępnienie objazdowej wystawy interaktywnej CNK.
8. Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych – utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta, Ostrowczanie to my.
9. Stowarzyszenie EGO – Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży.
10. Stowarzyszenie EGO – Dzisiaj uczeń – jutro przedsiębiorca.
11. Stowarzyszenie EGO – Ostrowieckie Plenery Organizacji Pozarządowych.
12. Stowarzyszenie EGO – Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.
13. Stowarzyszenie EGO – Inforoom dla organizacji pozarządowych.
14. Stowarzyszenie na rzecz Osób Bezrobotnych – doradztwo kariery, kuźnia samopoznania, rozwój kompetencji psychospołecznych.
15. Stowarzyszenie na rzecz Osób Bezrobotnych – Rozwój wolontariatu w Ostrowcu Świętokrzyskim.
16. Stowarzyszenie na rzecz Osób Bezrobotnych – Ośrodek wsparcia dla organizacji pozarządowych.

 

W wyniku oceny ofert i negocjacji zostały podpisane listy intencyjne z następującymi kandydatami na partnerów:


1. Powiat Ostrowiecki – opracowanie dokumentacji i budowa ścieżek rowerowych na drogach powiatowych.
2. Stowarzyszenie „Ostrower” – opracowanie dokumentu pn.: „Rowerowy plan dla miasta” zawierającego koncepcję przebiegu ścieżek rowerowych na terenie miasta, inwentaryzacja istniejącej infrastruktury rowerowej, badania z zakresu natężenia
ruchu rowerowego, badania z zakresu preferencji rowerzystów, opracowanie standardów rozwoju dróg rowerowych, działania edukacyjne i promocyjne, organizacja wydarzeń i imprez.
3. Polski Czerwony Krzyż – „Akademia Współczesnego Juniora” - zajęcia dla dzieci
w szkołach podstawowych rozwijające zainteresowania uczniów, szkolenia z zakresu kompetencji miękkich i rozwoju kreatywności, warsztaty dla nauczycieli, organizacja Pikniku Naukowego, udostępnienie objazdowej wystawy interaktywnej CNK.
4. Stowarzyszenie Przestrzeń Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych – edukacja obywatelska uczniów, organizacja debat i warsztatów oraz przygotowanie i utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta.

 

pdf Protokół końcowy z wyboru ofert w naborze na partnera (1006 KB)  

 

 

 

loga instytucji związanych z organizowaniem naboru Partnera do wspólnej realizacji projektu "Ostrowiec Świętokrzyski - miasto odNowa"