Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

fundusze logo2

Projekt pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”

Cele projektu: opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

Planowane efekty: uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Wartość projektu: 95.872,28 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 73.342,29 PLN

Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

pdf Mapa obszaru rewitalizacji (109.36 MB)

pdf Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 (15.42 MB)

pdf Uchwała nr XL/140/2016 przyjmująca Program Rewitalzaicji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 (240 KB)

pdf Uchwała RM IX 18 2019 z dnia 21 lutego 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016 2023 (2.07 MB)

pdf Uchwała nr XXV 153 2019 z dnia 9 grudnia 2019r zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016 2023 (5.21 MB)

Komitet Monitorujący Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

pdf Zarządzenie nr IV/381/2017 z dnia 14 lipca 2017r. powołujące Komitet Monitorujący Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 (698 KB)

pdf Zarządzenie nr IV/76/2017 z dnia 07 lutego 2017r. Regulamin Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023
(2.38 MB)

pdf Zarządzenie nr IV/327/2018 z dnia 6 lipca 2018r. zmieniające zarządzenie powołujące Komitet Monitorujący Program rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 (353 KB)

pdf Zarzadzenie nr V/134/2019 z dnia 25 lutego zmieniające zarządzenie powołujące Komitet Monitorujący Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 (401 KB)

Monitoring i ewaluacja Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

2017

pdf Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023. (969 KB)

2018

document Karta monitorująca stan realizacji projektu za 2018 rok (269 KB)

document Lista podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpisanych do Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 (111 KB)

document Lista pozostałych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpisanych do Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca świetokrzyskiego na lata 2016-2023 (121 KB)

pdf Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji Propgramu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 (1.14 MB)

2019

document Karta monitorująca stan realizacji projektu za 2019 rok (47 KB)

pdf Zaktualizowana lista podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych (1.03 MB)

pdf Zaktualizowana lista pozostałych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych (1.44 MB)

Aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

document Karta projektu rewitalizacyjnego aktualizowanego lub zgłaszanego do ujęcia w Programie Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 (311 KB)

document Załącznik nr 1 Zasady składania kart projektu (4.33 MB)

Załącznik nr 2 Klauzula informacyjna

2020

pdf Sprawozdanie za rok 2019 z realizacji Programu RewitalizacjiMiasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016 2023 (1.04 MB)