Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

A- A A+
 

|    Szukaj    |    

|  

mini bip
 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

fundusze logo2

Projekt pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”

Cele projektu: opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

Planowane efekty: uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Wartość projektu: 95.872,28 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 73.342,29 PLN

Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

pdf Mapa obszaru rewitalizacji (109.36 MB)

pdf Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 (15.42 MB)

pdf Uchwała nr XL/140/2016 przyjmująca Program Rewitalzaicji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 (240 KB)

pdf Uchwała RM IX 18 2019 z dnia 21 lutego 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016 2023 (2.07 MB)

pdf Uchwała nr XXV 153 2019 z dnia 9 grudnia 2019r zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016 2023 (5.21 MB)

Komitet Monitorujący Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

pdf Zarządzenie nr IV/381/2017 z dnia 14 lipca 2017r. powołujące Komitet Monitorujący Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 (698 KB)

pdf Zarządzenie nr IV/76/2017 z dnia 07 lutego 2017r. Regulamin Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023
(2.38 MB)

pdf Zarządzenie nr IV/327/2018 z dnia 6 lipca 2018r. zmieniające zarządzenie powołujące Komitet Monitorujący Program rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 (353 KB)

pdf Zarzadzenie nr V/355/2019 z dnia 03 lipca zmieniające zarządzenie powołujące Komitet Monitorujący Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016 2023 (407 KB)

pdf Zarzadzenie nr V/79/2021 z dnia 1 lutego zmieniające zarządzenie powołujące Komitet Monitorujący Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016 2023 (101 KB)

Monitoring i ewaluacja Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

2017

pdf Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023. (969 KB)

2018

document Karta monitorująca stan realizacji projektu za 2018 rok (269 KB)

document Lista podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpisanych do Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 (111 KB)

document Lista pozostałych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpisanych do Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca świetokrzyskiego na lata 2016-2023 (121 KB)

pdf Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji Propgramu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 (1.14 MB)

2019

document Karta monitorująca stan realizacji projektu za 2019 rok (47 KB)

pdf Sprawozdanie za rok 2019 z realizacji Programu RewitalizacjiMiasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016 2023 (1.04 MB)

Aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

document Karta projektu rewitalizacyjnego aktualizowanego lub zgłaszanego do ujęcia w Programie Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 (311 KB)

document Załącznik nr 1 Zasady składania kart projektu (4.33 MB)

Załącznik nr 2 Klauzula informacyjna

pdf Zaktualizowana lista podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych (1.03 MB)

pdf Zaktualizowana lista pozostałych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych (1.44 MB)

pdf Uchwała RM XXV 153 2019 (155 KB)

pdf Załącznik nr 1 do uchwały RM XXV 153 2019 (254 KB)

pdf Załącznik nr 2 do uchwały RM XXV 153 2019 (536 KB)

pdf Załącznik nr 3 do uchwały RM XXV 153 2019 (672 KB)

pdf Załącznik nr 5 do uchwały RM XXV 153 2019 (504 KB)

pdf Załącznik nr 6 do uchwały RM XXV 153 2019 (221 KB)

pdf Załącznik nr 7 do uchwały RM XXV 153 2019 (497 KB)

pdf Załącznik nr 8 do uchwały RM XXV 153 2019 (511 KB)

pdf Załącznik nr 9 do uchwały RM XXV 153 2019 (332 KB)

2020

document Karta monitorująca stan realizacji projektu za 2020 rok (49 KB)

pdf Karta monitorująca stan realizacji projektu za 2020 rok (249 KB)

pdf Sprawozdanie z postępu realizacji PR za 2020r (1.12 MB)