Termin wpłaty opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe - czytaj więcej

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

fundusze logo2

Projekt pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”

Cele projektu: opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

Planowane efekty: uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Wartość projektu: 95.872,28 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 73.342,29 PLN

Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

pdf Mapa obszaru rewitalizacji (109.36 MB)

pdf Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 (15.42 MB)

pdf Uchwała nr XL/140/2016 przyjmująca Program Rewitalzaicji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 (240 KB)

Komitet Monitorujący Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

pdf Zarządzenie nr IV/381/2017 z dnia 14 lipca 2017r. powołujące Komitet Monitorujący Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 (698 KB)

pdf Zarządzenie nr IV/76/2017 z dnia 07 lutego 2017r. Regulamin Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023
(2.38 MB)

pdf Zarządzenie nr IV/327/2018 z dnia 6 lipca 2018r. zmieniające zarządzenie powołujące Komitet Monitorujący Program rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 (353 KB)

pdf Zarzadzenie nr V/134/2019 z dnia 25 lutego zmieniające zarządzenie powołujące Komitet Monitorujący Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 (401 KB)

Monitoring i ewaluacja Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

document Karta Monitoringowa projektów za 2018 (269 KB)

document Lista podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpisanych do Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 (111 KB)

document Lista pozostałych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpisanych do Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca świetokrzyskiego na lata 2016-2023 (121 KB)

pdf Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023. (969 KB)

pdf Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji Propgramu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 (1.14 MB)

Zmiana Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

pdf Uchwała zmieniająca uchwałę przyjmującą Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 (15.30 MB) pdf
(1.44 MB)

Aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

document Karta projektu rewitalizacyjnego aktualizowanego lub zgłaszanego do ujęcia w Programie Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 (311 KB)

document Załącznik nr 1 Zasady składania kart projektu (4.33 MB)

document Załącznik nr 2 Klauzula informacyjna (15 KB)