UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

fundusze logo2

Projekt pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”

Cele projektu: opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

Planowane efekty: uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Wartość projektu: 95.872,28 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 73.342,29 PLN

W dniu 18.12.2019r. odbyło się dwunaste spotkanie członków Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023. Było to jednocześnie pierwsze spotkanie przeprowadzone w formie on-line za pomocą platformy ZOOM.

Spotkanie otworzył Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – Dominik Smoliński witając...

W Urzędzie Miasta w dniu 6 sierpnia 2020 roku odbyło się spotkanie członków Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Komitetu Monitorującego, przedstawiając porządek zebrania. Partnerzy uczestniczący w realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja obszarów...

Zgodnie z zapisami dotyczącymi monitorowania Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 przygotowane zostało sprawozdanie z postępu jego realizacji za 2019 rok.

Sprawozdanie przygotowane zostało na podstawie informacji przekazanych przez podmioty realizujące projekty rewitalizacyjne za pośrednictwem kart...

W Urzędzie Miasta w dniu 28.11.2019r. odbyło się dziesiąte spotkanie członków Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Komitetu Monitorującego, przedstawiając porządek zebrania. Następnie zostało przedstawione podsumowanie przeprowadzonych konsultacji...

Zgodnie z przyjętym systemem realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 ocena aktualności i stopnia realizacji następuje co najmniej raz na trzy lata.

W związku z powyższym Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przedkłada ocenę, która wskazuje na konieczność przeprowadzenia aktualizacji Programu...

W dniu 14.11.2019r. odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach prowadzonych konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Spotkanie prowadzone przez przedstawiciela Instytutu Badawczego IPC sp. z o.o., Pana Marka Karłowskiego miało charakter otwarty, co oznacza że...

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zawiadamia, że zakończono prace nad projektem aktualizacji „Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023”.

W związku z powyższym zapraszamy do składania uwag w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu w/w aktualizacji Programu w dniach od 04.11.2019r. do...

W Urzędzie Miasta w dniu 30.10.2019r. odbyło się dziewiąte spotkanie członków Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023.

Po otwarciu spotkania przez Przewodniczącego Komitetu Monitorującego, Wiceprezydent Miasta Dominik Smoliński, przedstawił stan realizacji projektu „Rewitalizacja obszarów...