Intensywne opady deszczu z burzami

Data utworzenia 2019-05-20 22:00:01Ważne do 2019-05-21 23:00:00

Woj. świętokrzyskie (4 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczu z burzamiPrzejdź do całości

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

fundusze logo2

Projekt pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”

Cele projektu: opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

Planowane efekty: uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Wartość projektu: 95.872,28 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 73.342,29 PLN

Komitet Monijtorujący Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w dn. 06.02.2019 r. pozytywnie ocenił proponowane zmiany do Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023.

Projekty rewitalizacyjne, wpisane na listę przedsięwzięć podstawowych lub pozostałych, mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków...

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zawiadamia, że zakończono prace nad projektem zmiany „Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023”.

W związku z powyższym zapraszamy do składania uwag w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu w/w zmiany Programu w dniach od 03.01.2019r. do 24.01.2019r.

IV spotkanie Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 odbyło się w dn. 30.10.2018r. Członkowie Komietetu odwiedzili plac budowy jednej z ważniejszych inwestycji miasta tj. Przebudowy budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury -

W Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego odbyło się trzecie spotkanie Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023. Członkowie Komitetu zapoznali się ze stanem realizacji projektów zgłoszonych przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. do Programu Rewitalizacji. Na dziewięć zgłoszonych przez...

Drugie już spotkanie Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego odbyło się w Urzędzie Miasta w dn.23.03.2018r. Spotkanie otworzył powitaniem członków Komitetu Przewodniczący Komitetu Monitorującego - Mariusz Kosiarz przedstawiając zebranym porządek obrad do zaakceptowania.

Spotkanie głownie poświęcone było...

W Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023., które otworzył Pełnomocnik ds. Rewitalizacji, Naczelnik Wydziału Planowania i Rozwoju - Dominik Smoliński.

Komitet został powołany 14 lipca 2017r. przez Prezydenta Miasta...

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego wydał Zarządzenie nr IV/381/2017 z dnia 14 lipca 2017 w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023, w skład którego wchodzi osiemnastu przedstawicieli m in. podobszarów rewitalizacji, spółdzielni, instytucji publicznych, sektora...

 

W odpowiedzi na ogłoszony  w dniach od 15.03.2017r. do 07.04.2017r.  otwarty nabór Partnerów spoza sektora finansów publicznych, którzy chcą wziąć udział w realizacji projektu partnerskiego pn.: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta...