Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

A- A A+
 

|    Szukaj    |    

|  

mini bip
 

Oblodzenie

Data utworzenia 2022-01-20 06:00:01Ważne do 2022-01-20 16:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniuPrzejdź do całości

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

fundusze logo2

Projekt pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”

Cele projektu: opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

Planowane efekty: uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Wartość projektu: 95.872,28 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 73.342,29 PLN

Wydział Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, informuje, iż wysokość środków publicznych przeznaczonych na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski nie stanowiących jej własności – zgodnie z...

W dniu 16.12.2021 r. odbyło się spotkanie członków Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023. Było to kolejne spotkanie przeprowadzone w formie on-line za pomocą platformy ZOOM.

Spotkanie otworzył Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – Dominik Smoliński witając osoby...

W dniu 12.10.2021r. odbyło się piętnaste spotkanie członków Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023. Spotkanie to odbyło się w formie spaceru studyjnego - wizyty na terenie przebudowywanego obiektu Kina Etiuda. Na początku Wiceprezydent Miasta przedstawił planowany zakres prac w odniesieniu...

W dniu 14.07.2021r. odbyło się czternaste spotkanie członków Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023. Było to kolejne spotkanie przeprowadzone w formie on-line za pomocą platformy ZOOM.

Spotkanie otworzył Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – Dominik Smoliński witając...

W dniu 27.04.2021r. odbyło się trzynaste spotkanie członków Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023. Z uwagi na obowiązujące obostrzenia sanitarne zostało ono przeprowadzone w formie on-line za pomocą platformy ZOOM.

Podczas spotkania przedstawiony został projekt sprawozdania z postępu...

W dniu 18.12.2020r. odbyło się dwunaste spotkanie członków Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023. Było to jednocześnie pierwsze spotkanie przeprowadzone w formie on-line za pomocą platformy ZOOM.

Spotkanie otworzył Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – Dominik Smoliński witając...

W Urzędzie Miasta w dniu 6 sierpnia 2020 roku odbyło się spotkanie członków Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Komitetu Monitorującego, przedstawiając porządek zebrania. Partnerzy uczestniczący w realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja obszarów...

Zgodnie z zapisami dotyczącymi monitorowania Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 przygotowane zostało sprawozdanie z postępu jego realizacji za 2019 rok.

Sprawozdanie przygotowane zostało na podstawie informacji przekazanych przez podmioty realizujące projekty rewitalizacyjne za pośrednictwem kart...