UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

fundusze logo2

Projekt pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”

Cele projektu: opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

Planowane efekty: uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Wartość projektu: 95.872,28 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 73.342,29 PLN

Prezydent miasta rozmawia zdalnie z dr Krzysztofem Głucem – dyrektorem Departamentu Zasobów i Rozwoju na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Ostrowiec Świętokrzyski coraz częściej stawiany jest za wzór i przykład dobrych praktyk w zakresie edukacji i oświaty. Wprowadzane rozwiązania oraz realizowana od blisko siedmiu lat polityka inwestycji w oświatę przynosi już wymierne korzyści, a także spotyka się z dużym uznaniem i zainteresowaniem ze strony ostrowczan, innych samorządów, mediów...

W dniu 14.07.2021r. odbyło się czternaste spotkanie członków Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023. Było to kolejne spotkanie przeprowadzone w formie on-line za pomocą platformy ZOOM.

Spotkanie otworzył Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – Dominik Smoliński witając...

W dniu 27.04.2021r. odbyło się trzynaste spotkanie członków Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023. Z uwagi na obowiązujące obostrzenia sanitarne zostało ono przeprowadzone w formie on-line za pomocą platformy ZOOM.

Podczas spotkania przedstawiony został projekt sprawozdania z postępu...

W dniu 18.12.2020r. odbyło się dwunaste spotkanie członków Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023. Było to jednocześnie pierwsze spotkanie przeprowadzone w formie on-line za pomocą platformy ZOOM.

Spotkanie otworzył Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – Dominik Smoliński witając...

W Urzędzie Miasta w dniu 6 sierpnia 2020 roku odbyło się spotkanie członków Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Komitetu Monitorującego, przedstawiając porządek zebrania. Partnerzy uczestniczący w realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja obszarów...

Zgodnie z zapisami dotyczącymi monitorowania Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 przygotowane zostało sprawozdanie z postępu jego realizacji za 2019 rok.

Sprawozdanie przygotowane zostało na podstawie informacji przekazanych przez podmioty realizujące projekty rewitalizacyjne za pośrednictwem kart...

W Urzędzie Miasta w dniu 28.11.2019r. odbyło się dziesiąte spotkanie członków Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Komitetu Monitorującego, przedstawiając porządek zebrania. Następnie zostało przedstawione podsumowanie przeprowadzonych konsultacji...

Zgodnie z przyjętym systemem realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 ocena aktualności i stopnia realizacji następuje co najmniej raz na trzy lata.

W związku z powyższym Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przedkłada ocenę, która wskazuje na konieczność przeprowadzenia aktualizacji Programu...