Upał

Data utworzenia 2020-08-06 23:00:02Ważne do 2020-08-09 18:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałachPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

fundusze logo2

Projekt pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”

Cele projektu: opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

Planowane efekty: uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Wartość projektu: 95.872,28 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 73.342,29 PLN

Drugie już spotkanie Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego odbyło się w Urzędzie Miasta w dn.23.03.2018r. Spotkanie otworzył powitaniem członków Komitetu Przewodniczący Komitetu Monitorującego - Mariusz Kosiarz przedstawiając zebranym porządek obrad do zaakceptowania.

Spotkanie głownie poświęcone było Sprawozdaniu z postępu realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023, przygotowanego przez Wydział Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Sprawozdanie przygotowane zostało na podstawie informacji przekazanych przez podmioty realizujące projekty rewitalizujące za pośrednictwem kart monitorujących stopień realizacji projektów wpisanych do Programu Rewitalizacji oraz informacji udostępnionych przez podmioty takie jak: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowy Urząd Pracy, czy wydziały Urzędu Miasta. Po zapoznaniu się z prezentacją, członkowie Komitetu pozytywnie ocenili dokument nie zgłaszając żadnych uwag.

Komitet czuwa nad tym, by zmiany wprowadzane na obszarze rewitalizowanym były zgodne z potrzebami mieszkańców, a zadania realizowane w ramach projektów rewitalizacyjnych były zgodne z przyjętymi celami i założeniami Programu Rewitalizacyjnego. Dlatego też nieodzownym punktem spotkań Komitetu jest dyskusja, w której członkowie zgłaszają swoje propozycje rozwiązań, dzielą się uwagami, wątpliwościami jak również wymieniają zdania i wyrażają opinie dotyczące realizowanych przez podmioty zadań rewitalizacyjnych.

 

document Prezentacja z II spotkania Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 (291 KB)

pdf Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023. (969 KB)

IMG 20180323 1435411