Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

fundusze logo2

Projekt pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”

Cele projektu: opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

Planowane efekty: uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Wartość projektu: 95.872,28 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 73.342,29 PLN

IV spotkanie Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 odbyło się w dn. 30.10.2018r. Członkowie Komietetu odwiedzili plac budowy jednej z ważniejszych inwestycji miasta tj. Przebudowy budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim na potrzeby instytucji kultury - Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych". Projekt wpisany jest na listę przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Programie Rewitalizacji podobnie jak realizowane z nim wspólnie zadanie polegające na zagospodarowaniu części dziedzińca browaru na potrzeby aktywizacji mieszkańców i rad osiedlowych, które jest cześcią dużego projektu rewitalizacyjnego miasta pn. "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego".

Obecnie trwają zaawansowane prace modernizacyjne na zewnętrznych ścianach budynku browaru, które poddawane są renowacji w celu zachowania ich naturalnego wyglądu oraz intensywne prace wykończeniowe wewnątrz.. Wokól budynku budowlańcy porządkują teren pod  zaplanowane miejsca parkingowe, alejki i zieleń. Rozbiórce poddano jeden z budynków gospodarczych i  niebawem zostanie zmodernizowany drugi znajdujący się na dziedzińcu budynek, który służyć będzie aktywizacji mieszkańców i pracy rad osiedlowych.

Obydwa zadania realizowane sa przy udziale środków zewnętrznych pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.  

Poniższe zdjęcia przedstawiają wizualizację przebudowanych budynków dawnego browaru przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  dziedziniec browar