Upał

Data utworzenia 2020-08-06 23:00:02Ważne do 2020-08-09 18:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałachPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

fundusze logo2

Projekt pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”

Cele projektu: opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

Planowane efekty: uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Wartość projektu: 95.872,28 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 73.342,29 PLN

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zawiadamia, że zakończono prace nad projektem zmiany „Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023”.

W związku z powyższym zapraszamy do składania uwag w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu w/w zmiany Programu w dniach od 03.01.2019r. do 24.01.2019r. na przygotowanym Formularzu Konsultacyjnym.

Projekt zmiany „Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023” wraz z Formularzem Konsultacyjnym dostępne są na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl w zakładce „Rewitalizacja” od dnia 03.01.2019r. Z treścią dokumentu można zapoznać się także w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – Wydział Planowania i Rozwoju, pok. 114, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 Wypełnione dokumenty można składać w następujący sposób:

  • osobiście lub listownie na adres: Wydział Planowania i Rozwoju, Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, pok.114
  • drogą elektroniczną (bez konieczności opatrywania korespondencji elektronicznej bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym) na adres e-mail: rewitalizacja@um.ostrowiec.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Nie będą rozpatrywane:

  • opinie i wnioski, które wpłyną po wymaganym terminie,
  • dokumenty niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Niniejsza informacja i/lub obwieszczenie udostępnione są do publicznej wiadomości na okres 21 dni od daty jego ukazania się na stronie internetowej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim www.um.ostrowiec.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ul. Jana Głogowskiego 3/5.

 

pdf Załącznik do projektu uchwały zmiany Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 (1.44 MB)

pdf Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 3 stycznia 2019 roku (92 KB)

document FORMULARZ KONSULTACYJNY do projektu zmiany Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 (50 KB)