Upał

Data utworzenia 2020-08-06 23:00:02Ważne do 2020-08-09 18:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałachPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

fundusze logo2

Projekt pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”

Cele projektu: opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

Planowane efekty: uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Wartość projektu: 95.872,28 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 73.342,29 PLN

Komitet Monijtorujący Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w dn. 06.02.2019 r. pozytywnie ocenił proponowane zmiany do Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023.

Projekty rewitalizacyjne, wpisane na listę przedsięwzięć podstawowych lub pozostałych, mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych oraz budżetu państwa. Mając to na uwadze, Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły w Czestocicach zwróciło się z wnioskiem o dokonanie wpisu na listę pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Programie Rewitalizacji. Na na tą samą listę wpisane zostało również zadanie, na które Gmina Ostrowiec Świętokrzyski aplikuje o środki zewnętrzne. Oprócz tego dokonano rozszerzenia jednego z projektów, na który Gmina planuje pozyskać środki zewnętrzne w pierwszym kwartale 2019 r. 

Zaproponowane zmiany zostały przyjęte Uchwałą Rady Miasta nr IX/18/2019 z dnia 21 lutego 2019r.

pdf Uchwała RM IX 18 2019 z dnia 21 lutego 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016 2023 (2.07 MB)