Upał

Data utworzenia 2020-08-06 23:00:02Ważne do 2020-08-09 18:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałachPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

fundusze logo2

Projekt pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”

Cele projektu: opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

Planowane efekty: uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Wartość projektu: 95.872,28 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 73.342,29 PLN

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski przystępuje do aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023.

Celem opracowania aktualizacji Programu jest wsparcie wyznaczonego obszaru rewitalizacji, stworzenie miejsca przyjaznego mieszkańcom pod względem technicznym, przestrzennym i środowiskowym w połączeniu z aktywnością społeczną i kulturalną mieszkańców tego obszaru.

Obecny etap realizacji Programu Rewitalizacji wymaga jego aktualizacji szczególnie w zakresie uzupełnienia o nowe pomysły                 i przedsięwzięcia rewitalizacyjne, między innymi przez mieszkańców oraz podmioty prywatne np. organizacje pozarządowe, czy wspólnoty mieszkaniowe. Już dziś zachęcamy Państwa do składania nowych propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach zaplanowanego naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Wszystkich zainteresowanych rewitalizacją miasta zapraszamy na spotkania informacyjno-doradcze, w trakcie których przedstawimy harmonogram prac związanych z aktualizacją Programu Rewitalizacji, a także udzielimy wszelkich niezbędnych informacji dotyczących naboru nowych przedsięwzięć.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniach informacyjnych, które odbędą się:

  • • 4 lipca 2019 roku o godz. 15:00,
  • • 18 lipca 2019 roku o godz. 15:00.

Spotkania odbywać się będą w siedzibie Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. J. Głogowskiego 3/5, sala 001.

Spotkania prowadzić będą przedstawiciele Instytutu Badawczego IPC z Wrocławia.