Upał

Data utworzenia 2020-08-06 23:00:02Ważne do 2020-08-09 18:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia o upałachPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

fundusze logo2

Projekt pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”

Cele projektu: opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

Planowane efekty: uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Wartość projektu: 95.872,28 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 73.342,29 PLN

Spotkaniem informacyjno-doradczym w dn. 04.07.2019r. Gmina rozpoczęła prace nad aktualizacją Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Uczestników przywitał Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Dominik Smoliński. Spotkanie miało charakter otwarty, co oznacza że udział w nim wziąć mogły zarówno m. in. podmioty  gospodarcze, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje, stowarzyszenia, jak i każdy zainteresowany procesem rewitalizacji mieszkaniec naszego miasta.

Podczas spotkania zainteresowani mogli dowiedzieć się jakie są cele i założenia Programu Rewitalizacji, jaki obszar rewitalizacji został nim objęty oraz na czym polega atualizacja tego dokumentu. Omówione zostały również elementy karty projektu, na której beneficjenci będą mogli składać nowe zadania w ramach naboru przedsięwzięć do Programu.

Spotkanie poprowadził przedstawiciel Instytutu Badawczego IPC ,Pan Marek Karłowski.

Kolejne otwarte spotkanie informacyjno-doradcze w ramach prowadzonych konsultacji społecznych aktualizacji Programu Rewitalizacji odbędzie się w dn.18.07.2019r. w Urzędzie Miasta o godz. 15.00 (sala 001). Przedstawione zostaną zasady naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz wszelkie informacje niezbędne do przygotowania i złożenia karty projektu.

Poniższe zdjęcia przedstawiają uczestników spotkania informacyjno-doradczego

IMG 20190704 1522151 IMG 20190704 1522151 IMG 20190704 1522151