Gwałtowny wzrost stanów wody

Data utworzenia 2021-06-12 12:15:00Ważne do 2021-06-13 08:00:00

12.06 i 12.06/13.06 woj. świętokrzyskie - spodziewane wzrosty poziomu wody, miejscami gwałtowne, punktowo z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.Przejdź do całości

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

fundusze logo2

Projekt pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”

Cele projektu: opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

Planowane efekty: uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Wartość projektu: 95.872,28 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 73.342,29 PLN

W dniu 18.07.2019r. odbyło się drugie spotkanie informacyjno-doradcze w ramach prowadzonych konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Spotkanie miało charakter otwarty, co oznacza że udział w nim wziąć mogły zarówno m. in. podmioty gospodarcze, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje, stowarzyszenia, jak i każdy zainteresowany procesem rewitalizacji mieszkaniec naszego miasta.

Spotkanie poprowadził przedstawiciel Instytutu Badawczego IPC ,Pan Marek Karłowski.

Podczas spotkania zainteresowanym zostały przypomniane cele i założenia Programu Rewitalizacji oraz na czym polega aktualizacja tego dokumentu. Omówione zostały również elementy karty projektu, na której beneficjenci mogą składać nowe zadania w ramach naboru przedsięwzięć do Programu. Przybliżono także zasady prawidłowego przebiegu cyklu życia projektu składanego w ramach Programu Rewitalizacji.

 Poniższe zdjęcia przedstawiają przebieg spotkania informacyjno-doradczego