Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

fundusze logo2

Projekt pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”

Cele projektu: opracowanie Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023

Planowane efekty: uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 poprzez przygotowanie programu rewitalizacji jako dokumentu podstawowego dla prowadzenia tych procesów i służących rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarach wymagających szczególnej interwencji, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Wartość projektu: 95.872,28 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 73.342,29 PLN

W Urzędzie Miasta w dniu 30.10.2019r. odbyło się dziewiąte spotkanie członków Komitetu Monitorującego Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023.

Po otwarciu spotkania przez Przewodniczącego Komitetu Monitorującego, Wiceprezydent Miasta Dominik Smoliński, przedstawił stan realizacji projektu „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”.

Następnie Pan Marek Karłowski reprezentujący Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. z Wrocławia – opracowujący projekt aktualizacji Programu Rewitalizacji przybliżył członkom Komitetu Monitorującego szczegóły projektu aktualizacji Programu, przyczyny konieczności jej przeprowadzenia oraz sposób, w jaki aktualizacja zostanie przeprowadzona. Członkowie Komitetu Monitorującego zostali zapoznani z nowymi projektami, które zostały zgłoszone w ramach aktualizacji Programu, jak również ze stanem realizacji projektów zapisanych w Programie Rewitalizacji. Zgromadzeni członkowie Komitetu Monitorującego zaopiniowali pozytywnie zaproponowany projekt aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2020.